แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร 164 141 88.13% 14 8.75% 4 2.5% 1 0.63% 160
2 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 168 116 69.05% 37 22.02% 9 5.36% 6 3.57% 168
3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 157 116 76.32% 20 13.16% 9 5.92% 7 4.61% 152
4 โรงเรียนบ้านไผ่ 155 114 80.28% 17 11.97% 6 4.23% 5 3.52% 142
5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 133 103 78.03% 19 14.39% 4 3.03% 6 4.55% 132
6 โรงเรียนชุมแพศึกษา 134 100 78.13% 19 14.84% 5 3.91% 4 3.13% 128
7 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 140 82 61.19% 28 20.9% 14 10.45% 10 7.46% 134
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 106 78 76.47% 18 17.65% 3 2.94% 3 2.94% 102
9 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 107 77 71.96% 19 17.76% 9 8.41% 2 1.87% 107
10 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 112 71 64.55% 24 21.82% 10 9.09% 5 4.55% 110
11 โรงเรียนมัญจาศึกษา 115 70 63.64% 25 22.73% 7 6.36% 8 7.27% 110
12 โรงเรียนนครขอนแก่น 110 56 54.9% 23 22.55% 12 11.76% 11 10.78% 102
13 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 99 53 55.79% 24 25.26% 8 8.42% 10 10.53% 95
14 โรงเรียนขามแก่นนคร 88 48 55.17% 19 21.84% 11 12.64% 9 10.34% 87
15 โรงเรียนพล 94 40 43.96% 22 24.18% 12 13.19% 17 18.68% 91
16 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 86 39 45.35% 21 24.42% 18 20.93% 8 9.3% 86
17 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 75 38 53.52% 22 30.99% 5 7.04% 6 8.45% 71
18 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 98 37 40.22% 31 33.7% 17 18.48% 7 7.61% 92
19 โรงเรียนชนบทศึกษา 71 37 54.41% 13 19.12% 9 13.24% 9 13.24% 68
20 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 95 34 36.56% 34 36.56% 16 17.2% 9 9.68% 93
21 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 74 34 47.22% 20 27.78% 12 16.67% 6 8.33% 72
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 71 34 53.13% 13 20.31% 9 14.06% 8 12.5% 64
23 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 84 31 37.8% 29 35.37% 14 17.07% 8 9.76% 82
24 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 62 31 52.54% 14 23.73% 6 10.17% 8 13.56% 59
25 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 75 26 38.24% 15 22.06% 18 26.47% 9 13.24% 68
26 โรงเรียนอมตวิทยา 76 25 35.71% 31 44.29% 7 10% 7 10% 70
27 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 70 24 36.92% 14 21.54% 19 29.23% 8 12.31% 65
28 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 54 24 45.28% 13 24.53% 8 15.09% 8 15.09% 53
29 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 72 24 36.92% 11 16.92% 19 29.23% 11 16.92% 65
30 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 64 22 34.92% 23 36.51% 8 12.7% 10 15.87% 63
31 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 78 22 30.99% 22 30.99% 12 16.9% 15 21.13% 71
32 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 73 22 36.07% 16 26.23% 12 19.67% 11 18.03% 61
33 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 48 22 45.83% 11 22.92% 7 14.58% 8 16.67% 48
34 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 49 22 48.89% 6 13.33% 8 17.78% 9 20% 45
35 โรงเรียนภูผาม่าน 50 21 42% 18 36% 6 12% 5 10% 50
36 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 54 21 39.62% 13 24.53% 11 20.75% 8 15.09% 53
37 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 43 20 46.51% 10 23.26% 10 23.26% 3 6.98% 43
38 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 48 20 44.44% 10 22.22% 7 15.56% 8 17.78% 45
39 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 43 19 46.34% 6 14.63% 13 31.71% 3 7.32% 41
40 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 56 18 32.73% 15 27.27% 8 14.55% 14 25.45% 55
41 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 53 18 39.13% 6 13.04% 10 21.74% 12 26.09% 46
42 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 31 18 60% 3 10% 3 10% 6 20% 30
43 โรงเรียนฝางวิทยายน 63 17 28.81% 15 25.42% 12 20.34% 15 25.42% 59
44 โรงเรียนนาจานศึกษา 47 17 36.17% 9 19.15% 15 31.91% 6 12.77% 47
45 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 56 16 29.09% 23 41.82% 11 20% 5 9.09% 55
46 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 53 16 31.37% 14 27.45% 9 17.65% 12 23.53% 51
47 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 70 15 22.73% 21 31.82% 18 27.27% 12 18.18% 66
48 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 55 15 28.3% 15 28.3% 14 26.42% 9 16.98% 53
49 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 47 15 31.91% 10 21.28% 13 27.66% 9 19.15% 47
50 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 29 15 55.56% 9 33.33% 2 7.41% 1 3.7% 27
51 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 40 14 35.9% 20 51.28% 5 12.82% 0 0% 39
52 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 49 14 31.11% 15 33.33% 8 17.78% 8 17.78% 45
53 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 62 14 24.14% 13 22.41% 17 29.31% 14 24.14% 58
54 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 51 14 30.43% 10 21.74% 12 26.09% 10 21.74% 46
55 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 34 14 45.16% 8 25.81% 6 19.35% 3 9.68% 31
56 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 43 13 31.71% 16 39.02% 3 7.32% 9 21.95% 41
57 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 42 13 32.5% 9 22.5% 8 20% 10 25% 40
58 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 43 13 30.95% 7 16.67% 15 35.71% 7 16.67% 42
59 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 36 12 33.33% 16 44.44% 6 16.67% 2 5.56% 36
60 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 38 12 32.43% 5 13.51% 13 35.14% 7 18.92% 37
61 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 50 11 25% 14 31.82% 13 29.55% 6 13.64% 44
62 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 25 11 50% 4 18.18% 1 4.55% 6 27.27% 22
63 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 39 10 26.32% 11 28.95% 9 23.68% 8 21.05% 38
64 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 33 10 31.25% 9 28.13% 9 28.13% 4 12.5% 32
65 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 30 10 37.04% 8 29.63% 7 25.93% 2 7.41% 27
66 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 25 10 47.62% 7 33.33% 2 9.52% 2 9.52% 21
67 โรงเรียนไตรคามวิทยา 33 10 33.33% 6 20% 12 40% 2 6.67% 30
68 โรงเรียนซำยางวิทยายน 23 10 43.48% 6 26.09% 4 17.39% 3 13.04% 23
69 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 57 9 16.98% 18 33.96% 14 26.42% 12 22.64% 53
70 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 32 9 29.03% 15 48.39% 6 19.35% 1 3.23% 31
71 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 40 9 23.08% 13 33.33% 6 15.38% 11 28.21% 39
72 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 31 9 34.62% 11 42.31% 6 23.08% 0 0% 26
73 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 47 9 20.93% 10 23.26% 13 30.23% 11 25.58% 43
74 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 28 9 34.62% 8 30.77% 5 19.23% 4 15.38% 26
75 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 31 9 30% 7 23.33% 8 26.67% 6 20% 30
76 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 33 8 26.67% 10 33.33% 6 20% 6 20% 30
77 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 28 8 30.77% 10 38.46% 5 19.23% 3 11.54% 26
78 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 28 8 32% 9 36% 5 20% 3 12% 25
79 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 27 8 30.77% 8 30.77% 7 26.92% 3 11.54% 26
80 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 33 8 29.63% 5 18.52% 9 33.33% 5 18.52% 27
81 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 23 7 30.43% 9 39.13% 3 13.04% 4 17.39% 23
82 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 23 7 33.33% 6 28.57% 4 19.05% 4 19.05% 21
83 โรงเรียนผาขามวิทยายน 18 7 41.18% 5 29.41% 2 11.76% 3 17.65% 17
84 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 20 7 43.75% 3 18.75% 1 6.25% 5 31.25% 16
85 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 22 7 31.82% 1 4.55% 7 31.82% 7 31.82% 22
86 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 37 6 20% 8 26.67% 8 26.67% 8 26.67% 30
87 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 26 6 26.09% 7 30.43% 7 30.43% 3 13.04% 23
88 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 25 6 26.09% 6 26.09% 5 21.74% 6 26.09% 23
89 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 19 6 35.29% 6 35.29% 4 23.53% 1 5.88% 17
90 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 21 6 35.29% 1 5.88% 4 23.53% 6 35.29% 17
91 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 29 5 17.24% 9 31.03% 8 27.59% 7 24.14% 29
92 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 22 5 22.73% 4 18.18% 6 27.27% 7 31.82% 22
93 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 18 5 31.25% 3 18.75% 8 50% 0 0% 16
94 โรงเรียนกระแสพัฒนา 14 5 45.45% 2 18.18% 4 36.36% 0 0% 11
95 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 18 5 29.41% 1 5.88% 4 23.53% 7 41.18% 17
96 โรงเรียนดงบังวิทยายน 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
97 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 8 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 18 4 25% 7 43.75% 4 25% 1 6.25% 16
99 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 30 4 17.39% 6 26.09% 8 34.78% 5 21.74% 23
100 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 17 4 23.53% 4 23.53% 4 23.53% 5 29.41% 17
101 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 16 4 25% 2 12.5% 7 43.75% 3 18.75% 16
102 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
103 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 31 3 10.34% 13 44.83% 6 20.69% 7 24.14% 29
104 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 31 3 10.71% 9 32.14% 6 21.43% 10 35.71% 28
105 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 29 3 12% 7 28% 9 36% 6 24% 25
106 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 22 3 21.43% 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 14
107 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 16 3 21.43% 3 21.43% 3 21.43% 5 35.71% 14
108 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
109 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
110 โรงเรียนลำน้ำพอง 18 3 21.43% 1 7.14% 6 42.86% 4 28.57% 14
111 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 21 2 10% 5 25% 7 35% 6 30% 20
112 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 18 2 13.33% 4 26.67% 4 26.67% 5 33.33% 15
113 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย 14 2 14.29% 2 14.29% 5 35.71% 5 35.71% 14
114 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
115 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 23 1 5.56% 7 38.89% 7 38.89% 3 16.67% 18
116 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
117 โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 7 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
120 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 13 0 0% 2 15.38% 7 53.85% 4 30.77% 13
121 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 13 0 0% 1 7.69% 5 38.46% 7 53.85% 13
122 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
123 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
124 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]