งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์


          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จะเปิดระบบให้โรงเรียนลงทะเบียน นักเรียนเข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมแต่ละกุ่มสาระฯ ในระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2560 โดยโรงเรียนเข้าสู่ระบบด้วย User และ Paasword ที่ทางเจ้าภาพจัดการแข่งขันส่งข้อมูลให้ทาง
E-maiil ของผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน
หมายเหตุ โรงเรียนที่อยู่ในสังกัด สพม.๒๕ และโรงเรียนที่อยู่นอกสังกัดทุกโรงเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน ในปีที่ผ่านมาสามารถเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเข้าแข่งขันโดยใช้ User และ Password เดิม มีปัญหา ข้อซักถามใด ๆ ในการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน สามารถติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับเขตพิ้นที่ติดต่อที่ ศน.พัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์ โทร. 081-7177366 e-mail : pattsri2411@gmail.com
 
  ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 11:15 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 126
จำนวนทีม 2,586
จำนวนนักเรียน 5,672
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,696
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 9,368
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,368
ประกาศผลแล้ว 0/242 (0.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 10,059
เมื่อวาน 1,448
สัปดาห์นี้ 43,725
สัปดาห์ที่แล้ว 34,524
เดือนนี้ 44,587
เดือนที่แล้ว 5
ปีนี้ 44,592
ทั้งหมด 44,592