สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สุรวิทยาคาร 57 41 16 114
2 สิรินธร 55 35 19 109
3 รัตนบุรี 48 25 20 93
4 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 44 27 20 91
5 สังขะ 34 13 9 56
6 บัวเชดวิทยา 26 32 9 67
7 ประสาทวิทยาคาร 25 20 17 62
8 สนมวิทยาคาร 23 14 15 52
9 สำโรงทาบวิทยาคม 20 11 13 44
10 กระเทียมวิทยา 17 17 14 48
11 ช้างบุญวิทยา 16 4 4 24
12 ชุมพลวิทยาสรรค์ 15 21 13 49
13 จอมพระประชาสรรค์ 14 18 18 50
14 พนมดงรักวิทยา 14 12 11 37
15 วีรวัฒน์โยธิน 13 10 5 28
16 ขนาดมอญพิทยาคม 12 10 8 30
17 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 11 8 5 24
18 ลานทรายพิทยาคม 11 7 4 22
19 นารายณ์คำผงวิทยา 10 14 14 38
20 แนงมุดวิทยา 10 9 6 25
21 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 8 3 9 20
22 กาบเชิงวิทยา 7 11 5 23
23 ทุ่งมนวิทยาคาร 7 4 7 18
24 สวายวิทยาคาร 6 6 7 19
25 เมืองบัววิทยา 6 4 3 13
26 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 6 2 6 14
27 เบิดพิทยาสรรค์ 5 13 5 23
28 ศีขรภูมิพิสัย 5 11 15 31
29 ศรีณรงค์พิทยาลัย 5 7 6 18
30 สุรินทร์ภักดี 5 2 4 11
31 ปราสาทเบงวิทยา 4 7 7 18
32 บุแกรงวิทยาคม 4 5 4 13
33 ห้วยจริงวิทยา 4 4 7 15
34 ไทรแก้ววิทยา 4 3 8 15
35 โนนเทพ 4 3 4 11
36 พระแก้ววิทยา 4 3 2 9
37 เทพอุดมวิทยา 4 1 3 8
38 ตั้งใจวิทยาคม 4 0 3 7
39 มัธยมทับทิมสยาม 04 4 0 2 6
40 หนองสนิทวิทยา 3 6 1 10
41 หนองอียอวิทยา 3 5 2 10
42 ตานีวิทยา 3 4 5 12
43 พนาสนวิทยา 3 4 3 10
44 หนองขุนศรีวิทยา 3 3 5 11
45 ศรีปทุมพิทยาคม 3 3 3 9
46 เมืองแกพิทยาสรรค์ 3 3 3 9
47 ธาตุศรีนคร 3 2 4 9
48 ทุ่งกุลาพิทยาคม 3 2 0 5
49 ดอนแรดวิทยา 3 1 0 4
50 สุรพินท์พิทยา 2 10 10 22
51 ลำพลับพลาวิทยาคาร 2 5 5 12
52 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 2 4 6 12
53 นาดีวิทยา 2 4 5 11
54 โคกตะเคียนวิทยา 2 4 4 10
55 มัธยมศรีสำเภาลูน 2 3 7 12
56 ศรีสุขวิทยา 2 3 2 7
57 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 2 3 2 7
58 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 2 2 1 5
59 เชื้อเพลิงวิทยา 2 2 0 4
60 สุรินทร์พิทยาคม 2 1 1 4
61 มัธยมจารพัตวิทยา 2 1 1 4
62 ยางวิทยาคาร 2 0 3 5
63 สุวรรณวิจิตรวิทยา 2 0 1 3
64 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 2 0 0 2
65 แตลศิริวิทยา 1 5 2 8
66 โคกยางวิทยา 1 4 1 6
67 สินรินทร์วิทยา 1 3 5 9
68 พญารามวิทยา 1 3 2 6
69 สุรินทร์ราชมงคล 1 2 1 4
70 วังข่าพัฒนา 1 2 0 3
71 พรมเทพพิทยาคม 1 1 1 3
72 นาบัววิทยา 1 1 1 3
73 มหิธรวิทยา 1 0 1 2
74 ท่าสว่างวิทยา 1 0 0 1
75 แกศึกษาพัฒนา 0 3 10 13
76 หนองแวงวิทยาคม 0 3 2 5
77 ตาเบาวิทยา 0 2 3 5
78 บ้านตรวจ 0 2 2 4
79 จารย์วิทยาคาร 0 2 0 2
80 ศรีรามประชาสรรค์ 0 2 0 2
81 เมืองลีงวิทยา 0 2 0 2
82 โชคเพชรพิทยา 0 1 4 5
83 โนนแท่นพิทยาคม 0 1 1 2
84 ปริยัติโกศลวิทยา 0 1 0 1
85 บ้านรุน 0 0 5 5
86 เทนมีย์มิตรประชา 0 0 3 3
87 กุดไผทประชาสรรค์ 0 0 2 2
88 ศรีไผทสมันต์ 0 0 1 1
89 แร่วิทยา 0 0 1 1
90 ขวาวใหญ่วิทยา 0 0 0 0
91 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 0 0
92 บ้านสะเดา 0 0 0 0
93 บึงนครประชาสรรค์ 0 0 0 0
รวม 641 552 469 1,662

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]