แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสิรินธร 151 117 81.82% 21 14.69% 3 2.1% 2 1.4% 143
2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 148 114 78.62% 19 13.1% 7 4.83% 5 3.45% 145
3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 139 89 67.42% 21 15.91% 9 6.82% 13 9.85% 132
4 โรงเรียนรัตนบุรี 122 79 65.29% 28 23.14% 7 5.79% 7 5.79% 121
5 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 114 68 61.26% 25 22.52% 7 6.31% 11 9.91% 111
6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 104 68 66.67% 16 15.69% 12 11.76% 6 5.88% 102
7 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 115 59 52.68% 35 31.25% 9 8.04% 9 8.04% 112
8 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 103 57 57% 16 16% 16 16% 11 11% 100
9 โรงเรียนสังขะ 95 56 59.57% 19 20.21% 8 8.51% 11 11.7% 94
10 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 99 56 60.87% 14 15.22% 11 11.96% 11 11.96% 92
11 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 100 52 53.06% 33 33.67% 6 6.12% 7 7.14% 98
12 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 113 50 45.87% 29 26.61% 18 16.51% 12 11.01% 109
13 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 104 49 49% 25 25% 10 10% 16 16% 100
14 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 97 47 51.09% 21 22.83% 13 14.13% 11 11.96% 92
15 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 86 42 50.6% 15 18.07% 15 18.07% 11 13.25% 83
16 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 91 41 46.59% 22 25% 11 12.5% 14 15.91% 88
17 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 84 39 53.42% 22 30.14% 2 2.74% 10 13.7% 73
18 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 87 35 44.87% 20 25.64% 9 11.54% 14 17.95% 78
19 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 85 33 39.76% 23 27.71% 11 13.25% 16 19.28% 83
20 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 78 33 43.42% 22 28.95% 8 10.53% 13 17.11% 76
21 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 69 33 50% 15 22.73% 7 10.61% 11 16.67% 66
22 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 75 31 43.66% 17 23.94% 7 9.86% 16 22.54% 71
23 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 63 30 48.39% 16 25.81% 5 8.06% 11 17.74% 62
24 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 55 30 58.82% 12 23.53% 6 11.76% 3 5.88% 51
25 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 80 29 39.73% 22 30.14% 11 15.07% 11 15.07% 73
26 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 73 29 42.65% 15 22.06% 10 14.71% 14 20.59% 68
27 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 65 28 45.16% 18 29.03% 8 12.9% 8 12.9% 62
28 โรงเรียนพนาสนวิทยา 73 23 33.33% 20 28.99% 13 18.84% 13 18.84% 69
29 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 62 23 37.7% 10 16.39% 14 22.95% 14 22.95% 61
30 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 53 23 48.94% 9 19.15% 7 14.89% 8 17.02% 47
31 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 66 22 34.38% 19 29.69% 10 15.63% 13 20.31% 64
32 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 64 22 36.07% 16 26.23% 9 14.75% 14 22.95% 61
33 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 47 22 47.83% 6 13.04% 6 13.04% 12 26.09% 46
34 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 50 21 42.86% 15 30.61% 3 6.12% 10 20.41% 49
35 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 41 20 50% 10 25% 5 12.5% 5 12.5% 40
36 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 58 19 34.55% 16 29.09% 10 18.18% 10 18.18% 55
37 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 56 18 32.73% 21 38.18% 8 14.55% 8 14.55% 55
38 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 51 18 38.3% 12 25.53% 7 14.89% 10 21.28% 47
39 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 49 17 35.42% 15 31.25% 7 14.58% 9 18.75% 48
40 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 60 16 27.12% 20 33.9% 13 22.03% 10 16.95% 59
41 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 60 16 28.57% 20 35.71% 10 17.86% 10 17.86% 56
42 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 60 16 30.19% 19 35.85% 9 16.98% 9 16.98% 53
43 โรงเรียนโนนเทพ 51 16 31.37% 11 21.57% 13 25.49% 11 21.57% 51
44 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 40 16 42.11% 8 21.05% 5 13.16% 9 23.68% 38
45 โรงเรียนยางวิทยาคาร 47 15 33.33% 16 35.56% 10 22.22% 4 8.89% 45
46 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 56 15 32.61% 16 34.78% 9 19.57% 6 13.04% 46
47 โรงเรียนตานีวิทยา 48 15 31.25% 12 25% 9 18.75% 12 25% 48
48 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 48 15 35.71% 12 28.57% 3 7.14% 12 28.57% 42
49 โรงเรียนนาดีวิทยา 46 15 33.33% 10 22.22% 4 8.89% 16 35.56% 45
50 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 38 15 44.12% 5 14.71% 6 17.65% 8 23.53% 34
51 โรงเรียนโคกยางวิทยา 45 14 32.56% 13 30.23% 9 20.93% 7 16.28% 43
52 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 46 14 30.43% 13 28.26% 5 10.87% 14 30.43% 46
53 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 38 14 38.89% 9 25% 6 16.67% 7 19.44% 36
54 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 32 14 48.28% 8 27.59% 3 10.34% 4 13.79% 29
55 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 43 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
56 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 47 12 31.58% 9 23.68% 11 28.95% 6 15.79% 38
57 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 42 12 30.77% 8 20.51% 10 25.64% 9 23.08% 39
58 โรงเรียนธาตุศรีนคร 39 12 31.58% 7 18.42% 8 21.05% 11 28.95% 38
59 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 40 12 40% 7 23.33% 4 13.33% 7 23.33% 30
60 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 59 11 19.64% 14 25% 16 28.57% 15 26.79% 56
61 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 41 11 28.95% 5 13.16% 8 21.05% 14 36.84% 38
62 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 59 10 19.23% 16 30.77% 10 19.23% 16 30.77% 52
63 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 21 10 47.62% 7 33.33% 2 9.52% 2 9.52% 21
64 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 30 10 35.71% 5 17.86% 6 21.43% 7 25% 28
65 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 29 10 37.04% 5 18.52% 4 14.81% 8 29.63% 27
66 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 34 9 27.27% 10 30.3% 4 12.12% 10 30.3% 33
67 โรงเรียนตาเบาวิทยา 40 9 25% 9 25% 9 25% 9 25% 36
68 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 38 9 25% 8 22.22% 7 19.44% 12 33.33% 36
69 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 41 8 25.81% 10 32.26% 7 22.58% 6 19.35% 31
70 โรงเรียนพญารามวิทยา 40 8 21.05% 9 23.68% 9 23.68% 12 31.58% 38
71 โรงเรียนบ้านรุน 32 8 25.81% 7 22.58% 6 19.35% 10 32.26% 31
72 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 29 8 28.57% 5 17.86% 3 10.71% 12 42.86% 28
73 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 42 7 17.07% 13 31.71% 13 31.71% 8 19.51% 41
74 โรงเรียนมหิธรวิทยา 36 7 20.59% 12 35.29% 7 20.59% 8 23.53% 34
75 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 37 6 16.67% 13 36.11% 9 25% 8 22.22% 36
76 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 24 6 26.09% 7 30.43% 5 21.74% 5 21.74% 23
77 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 31 6 24% 7 28% 4 16% 8 32% 25
78 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 23 6 26.09% 7 30.43% 4 17.39% 6 26.09% 23
79 โรงเรียนบ้านตรวจ 15 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
80 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 22 6 31.58% 0 0% 6 31.58% 7 36.84% 19
81 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 31 5 20% 7 28% 7 28% 6 24% 25
82 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 47 4 10.26% 10 25.64% 10 25.64% 15 38.46% 39
83 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 35 4 12.12% 7 21.21% 11 33.33% 11 33.33% 33
84 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 20 4 21.05% 6 31.58% 2 10.53% 7 36.84% 19
85 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 27 4 18.18% 5 22.73% 7 31.82% 6 27.27% 22
86 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 18 4 23.53% 0 0% 4 23.53% 9 52.94% 17
87 โรงเรียนนาบัววิทยา 19 3 15.79% 7 36.84% 6 31.58% 3 15.79% 19
88 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 18 3 17.65% 5 29.41% 3 17.65% 6 35.29% 17
89 โรงเรียนบ้านสะเดา 17 3 18.75% 5 31.25% 2 12.5% 6 37.5% 16
90 โรงเรียนแร่วิทยา 23 3 14.29% 2 9.52% 7 33.33% 9 42.86% 21
91 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 33 2 6.9% 11 37.93% 9 31.03% 7 24.14% 29
92 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 19 2 11.11% 4 22.22% 5 27.78% 7 38.89% 18
93 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]