งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132, 133 9 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนการแข่งขัน 10 นาที
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132, 133 10 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนการแข่งขัน 10 นาที
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134, 135 9 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนการแข่งขัน 10 นาที
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134, 135 10 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนการแข่งขัน 10 นาที
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136, 137 9 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนการแข่งขัน 10 นาที
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136, 137 10 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนการแข่งขัน 10 นาที
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 9 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนการแข่งขัน 10 นาที
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 10 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนการแข่งขัน 10 นาที
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 9 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนการแข่งขัน 10 นาที
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122, 123 9 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนการแข่งขัน 10 นาที
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122, 123 10 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนการแข่งขัน 10 นาที
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 9 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนการแข่งขัน 10 นาที
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 10 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนการแข่งขัน 10 นาที


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]