งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 9 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00-8.30
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 10 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าเสาธง บริเวณหน้าเวที 9 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าเสาธง บริเวณหน้าเวที 10 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 9 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 10 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมรวมฤทัยธำรง 9 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมรวมฤทัยธำรง 10 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคารโสต 7 9 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคารโสต 7 10 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 9 ก.ย. 2560
10 ก.ย. 2560
09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 9 ก.ย. 2560
10 ก.ย. 2560
09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 9 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]