สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  
3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  
4 โรงเรียนสิรินธร  
5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร  

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]