สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ยางตลาดวิทยาคาร 52 20 14 86
2 ห้วยเม็กวิทยาคม 29 24 18 71
3 หนองกุงศรีวิทยาคาร 28 26 16 70
4 ท่าคันโทวิทยาคาร 11 9 16 36
5 เหล่ากลางวิทยาคม 10 11 2 23
6 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 9 5 0 14
7 เขาพระนอนวิทยาคม 7 2 1 10
8 ฆ้องชัยวิทยาคม 5 4 2 11
9 โนนสูงพิทยาคม 5 3 4 12
10 รวมบัณฑิตศึกษา 5 1 1 7
11 วังมนวิทยาคาร 5 1 0 6
12 หัวหินวัฒนาลัย 4 7 5 16
13 ไตรรัตนวิทยาคม 4 2 1 7
14 กิตติรวี 4 0 0 4
15 ดงกลางพัฒนศึกษา 2 0 0 2
16 อนุบาลพรประดิษฐ์ 1 2 1 4
17 คำเจริญวิทยาคม 1 0 0 1
18 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม 0 4 7 11
19 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 0 1 2 3
20 อนุบาลชุลีพร 0 1 1 2
21 เพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 0 0 1 1
รวม 182 123 92 397

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]