แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 109 81 80.2% 11 10.89% 4 3.96% 5 4.95% 101
2 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 78 71 91.03% 4 5.13% 2 2.56% 1 1.28% 78
3 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 90 69 80.23% 12 13.95% 2 2.33% 3 3.49% 86
4 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 63 41 71.93% 11 19.3% 3 5.26% 2 3.51% 57
5 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 43 26 63.41% 7 17.07% 6 14.63% 2 4.88% 41
6 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 33 20 64.52% 7 22.58% 2 6.45% 2 6.45% 31
7 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 33 19 65.52% 4 13.79% 4 13.79% 2 6.9% 29
8 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 22 16 72.73% 4 18.18% 0 0% 2 9.09% 22
9 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 27 15 57.69% 6 23.08% 2 7.69% 3 11.54% 26
10 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 34 15 51.72% 5 17.24% 7 24.14% 2 6.9% 29
11 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 29 10 37.04% 10 37.04% 5 18.52% 2 7.41% 27
12 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 20 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 2 11.11% 18
13 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 13 10 76.92% 0 0% 3 23.08% 0 0% 13
14 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
15 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 14 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
16 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 19 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
17 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 13 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 13
18 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
19 โรงเรียนกิตติรวี 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
20 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 21 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
21 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]