การจัดส่งเอกสารรายงานกิจกรรมการประกวดประเภทโครงงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlZm9ybXN1cGVyfGd4OjY5OTBjZGE5Zjg4M2ExOTQ
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:45 น.