งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารเอราวัณ ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารไอยรา ห้อง ม.1/1 10 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารไอยรา ห้อง ม.1/1 11 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี เต็นท์ 1 10 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี เต็นท์ 2 10 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี เต็นท์ 1 , เต็นท์ 2 11 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารไอยรา ห้อง คอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารไอยรา ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี หอประชุม 10 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารเอราวัณ ห้อง ห้องจริยธรรม 10 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารคชาธาร 10 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารเอนกประสงค์ ห้อง จริยะ 10 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารเอราวัณ ห้อง จริยะ 11 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารคชสาร ห้อง อนุบาล 2/2 10 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารเอราวัณ ห้อง ป.2 11 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารคชสาร ห้อง อนุบาล 2/2 11 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ห้องสมุด 10 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ห้องสมุด 11 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]