งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สนามวอลเลย์บอล 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สนามฟุตบอลฝั่งทิศใต้ 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สนามฟุตบอลฝั่งทิศเหนือ 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-09.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร 3 ห้อง ป.4 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-09.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร 1 ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-09.00
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร 1 ห้องพิเศษ 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-09.00
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี โรงอาหาร 10 ต.ค. 2560 09.00 -15.00 รายงานตัว 08.00-09.00
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร 3 ห้อง ป.5 , ป.6 10 ต.ค. 2560 09.00 -15.00 รายงานตัว 08.00-09.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร 2 ห้องสมุด 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-09.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร 1 ห้องอนุบาล 2 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-09.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]