สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ชุมชนนางัว 13 10 2 25
2 อนุบาลบ้านแพง 12 5 4 21
3 บ้านโพนจาน 11 6 10 27
4 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 8 4 11 23
5 บ้านเสาเล้า 8 4 5 17
6 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 7 4 3 14
7 บ้านดอนกลาง 7 4 3 14
8 อนุบาลโสธิญา 6 10 1 17
9 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 6 3 2 11
10 บ้านโพนเพ็ก 6 3 1 10
11 อุเทนวิทยาคาร 6 1 3 10
12 บ้านดงน้อย 6 1 1 8
13 บ้านขามเปี้ย 5 4 2 11
14 ชุมชนประสานมิตร 5 1 2 8
15 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 5 0 1 6
16 ราษฎร์สามัคคี 4 9 7 20
17 บ้านคำนกกก 4 4 4 12
18 ตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 4 4 2 10
19 บ้านห้วยพระ 4 2 7 13
20 บ้านดอนปอหนองโอง 4 2 2 8
21 บ้านนาหว้า 4 1 3 8
22 บ้านพนอม 4 1 1 6
23 บ้านหนองซน 4 0 2 6
24 บ้านภูกระแต 3 7 1 11
25 บ้านพะทาย 3 4 2 9
26 บ้านข่า 3 3 3 9
27 บ้านคำแม่นาง 3 2 4 9
28 ชุมชนบ้านสามผง 3 1 3 7
29 บ้านหาดกวน 3 1 1 5
30 บ้านอีอูด 3 1 1 5
31 บ้านหัวหาด 3 1 1 5
32 บ้านดอนศาลา 3 1 0 4
33 บ้านแพงสะพัง 3 1 0 4
34 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 3 1 0 4
35 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 3 0 1 4
36 บ้านบงคำ 3 0 1 4
37 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 3 0 0 3
38 ชุมชนไผ่ล้อม 2 4 3 9
39 บ้านนาเต่า 2 4 1 7
40 บ้านขว้างคลีชูชาติ 2 3 2 7
41 บ้านท่าอุเทน 2 3 2 7
42 บ้านเวินพระบาท 2 3 0 5
43 บ้านนาเข 2 2 1 5
44 บ้านพันห่าวดอนดู่ 2 2 1 5
45 บ้านโพนบก 2 1 1 4
46 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 2 1 1 4
47 บ้านชัยมงคล 2 1 0 3
48 บ้านนาน้อย 2 1 0 3
49 บ้านดงวิทยาคาร 2 1 0 3
50 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 2 0 1 3
51 บ้านดอนเตย 2 0 1 3
52 บ้านเหล่าพัฒนา 2 0 0 2
53 บ้านหาดแพง 1 5 2 8
54 บ้านหนองเทา 1 5 1 7
55 บ้านหมูม้น 1 5 1 7
56 บ้านโพนก่อ 1 4 4 9
57 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1 4 3 8
58 บ้านค้อ 1 4 2 7
59 บ้านนาดีวิทยา 1 2 3 6
60 บ้านป่าหว้าน 1 2 3 6
61 บ้านนาหัวบ่อ 1 2 1 4
62 บ้านดอนสมอ 1 2 0 3
63 บ้านรามราช 1 1 4 6
64 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1 1 3 5
65 บ้านบุ่ง 1 1 1 3
66 เพียงหลวง 10 1 1 1 3
67 บ้านแค 1 1 1 3
68 บ้านดอนติ้ว 1 1 0 2
69 บ้านนาจาน 1 1 0 2
70 บ้านหนองดุด 1 0 1 2
71 บ้านโคกพะธาย 1 0 1 2
72 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 1 0 1 2
73 บ้านโนนกุง 1 0 1 2
74 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1 0 0 1
75 บ้านดง 1 0 0 1
76 บ้านตาล 1 0 0 1
77 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1 0 0 1
78 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1 0 0 1
79 บ้านเซียงเซา 0 4 0 4
80 บ้านนาขมิ้น 0 3 1 4
81 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 0 2 1 3
82 บ้านนาโพธิ์ 0 2 1 3
83 บ้านโพนสว่าง 0 1 2 3
84 บ้านน้อยนาเหนือ 0 1 1 2
85 บ้านนาทม 0 1 1 2
86 บ้านนาข่าท่า 0 1 1 2
87 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 0 1 1 2
88 บ้านศรีเวินชัย 0 1 1 2
89 โพธิ์ไทรทองวิทยา 0 1 1 2
90 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 0 1 0 1
91 บ้านสามัคคี 0 1 0 1
92 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1
93 บ้านหนองแวง 0 1 0 1
94 บ้านดอนพะธาย 0 1 0 1
95 บ้านนากระแต้ 0 1 0 1
96 บ้านอูนนา 0 1 0 1
97 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 0 1 0 1
98 บ้านปฏิรูป 0 1 0 1
99 ชุมชนนาพระชัย 0 1 0 1
100 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต 0 1 0 1
101 บ้านโพนตูมหนองแสง 0 1 0 1
102 บ้านนาเพียง 0 1 0 1
103 บ้านคำสว่าง 0 1 0 1
104 บ้านธาตุ 0 1 0 1
105 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 0 1 0 1
106 บ้านโพน 0 0 3 3
107 บ้านเสียววิทยา 0 0 2 2
108 บ้านนาคำ 0 0 2 2
109 บ้านโคกยาว 0 0 2 2
110 บ้านดอนดู่ 0 0 2 2
111 ชุมชนบ้านไชยบุรี 0 0 1 1
112 บ้านคำเตย 0 0 1 1
113 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 0 0 1 1
114 บ้านนาคอย 0 0 1 1
115 บ้านโพนขาว 0 0 1 1
116 บ้านต้าย 0 0 1 1
117 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 0 0 1 1
118 บ้านขามเตี้ยน้อย 0 0 1 1
119 บ้านคำไฮ 0 0 1 1
120 บ้านหนองท่ม 0 0 1 1
121 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 0 0 1 1
122 บ้านอุ่มไผ่ 0 0 1 1
123 บ้านนาหนองหวาย 0 0 1 1
124 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 0 0 1 1
125 บ้านอูนยางคำ 0 0 1 1
126 บ้านโพนสวรรค์ 0 0 1 1
127 บ้านนาหนองบก 0 0 1 1
128 บ้านนาผักปอด 0 0 1 1
129 บ้านนาใน 0 0 1 1
130 บ้านดงหนองบัว 0 0 1 1
131 บ้านโพนงาม 0 0 0 0
132 บ้านดอนแดง 0 0 0 0
133 บ้านหนองผือ 0 0 0 0
134 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 0 0 0 0
135 บ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 0 0 0 0
136 บ้านตาลปากน้ำ 0 0 0 0
137 บ้านเหล่า 0 0 0 0
138 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 0 0 0 0
139 บ้านดอนมะจ่าง 0 0 0 0
140 บ้านนาข่าคำพอก 0 0 0 0
141 บ้านนาดีหัวภู 0 0 0 0
142 บ้านนานอ 0 0 0 0
143 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 0 0 0 0
144 บ้านดงขวาง 0 0 0 0
145 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0
146 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 0 0 0 0
147 บ้านท่าจำปา 0 0 0 0
148 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 0 0 0 0
149 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0
150 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0
151 บ้านไชยศรี 0 0 0 0
152 บ้านจอมศรี 0 0 0 0
153 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 0 0 0 0
154 บ้านท่าพันโฮง 0 0 0 0
155 บ้านวังโพธิ์ 0 0 0 0
156 บ้านนาเดื่อ 0 0 0 0
157 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 0 0 0 0
158 บ้านแก้วปัดโป่ง 0 0 0 0
159 บ้านโพนทอง 0 0 0 0
160 บ้านม่วงนาสีดา 0 0 0 0
161 บ้านอ้วน 0 0 0 0
162 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 0 0 0 0
163 บ้านหนองบัว 0 0 0 0
164 ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 0 0 0 0
165 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 0 0 0 0
166 บ้านดอนสะฝาง 0 0 0 0
167 บ้านหนองนางเลิง 0 0 0 0
168 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0
169 บ้านโคกศรี 0 0 0 0
170 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0
171 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0
172 บ้านยางงอย 0 0 0 0
173 บ้านโพนแดง 0 0 0 0
174 บ้านเหล่าส้มป่อย 0 0 0 0
175 ตชด.บ้านนาสามัคคี 0 0 0 0
176 บ้านดอนแดงดอนดู่ 0 0 0 0
177 บ้านโคกสายทอง 0 0 0 0
178 บ้านกุดน้ำใส 0 0 0 0
179 บ้านนางัว 0 0 0 0
180 ประชาสนธิ์นุสรณ์ 0 0 0 0
181 บ้านเสียวสงคราม 0 0 0 0
182 บ้านน้อยทวย 0 0 0 0
183 หนองบาท้าว 0 0 0 0
รวม 241 208 187 636

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]