แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนนางัว 82 49 64.47% 19 25% 6 7.89% 2 2.63% 76
2 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 44 38 88.37% 5 11.63% 0 0% 0 0% 43
3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 50 37 82.22% 4 8.89% 4 8.89% 0 0% 45
4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 50 35 71.43% 5 10.2% 9 18.37% 0 0% 49
5 โรงเรียนบ้านโพนจาน 53 34 75.56% 6 13.33% 5 11.11% 0 0% 45
6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 47 31 68.89% 10 22.22% 4 8.89% 0 0% 45
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 41 31 77.5% 8 20% 1 2.5% 0 0% 40
8 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 51 28 60.87% 11 23.91% 7 15.22% 0 0% 46
9 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 31 28 90.32% 3 9.68% 0 0% 0 0% 31
10 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 47 25 67.57% 6 16.22% 6 16.22% 0 0% 37
11 โรงเรียนบ้านคำนกกก 36 25 73.53% 6 17.65% 2 5.88% 1 2.94% 34
12 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 42 23 63.89% 5 13.89% 7 19.44% 1 2.78% 36
13 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 38 23 74.19% 4 12.9% 4 12.9% 0 0% 31
14 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 33 23 74.19% 4 12.9% 4 12.9% 0 0% 31
15 โรงเรียนบ้านหนองเทา 32 23 74.19% 2 6.45% 6 19.35% 0 0% 31
16 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 33 22 70.97% 4 12.9% 5 16.13% 0 0% 31
17 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 30 22 73.33% 4 13.33% 4 13.33% 0 0% 30
18 โรงเรียนบ้านภูกระแต 31 22 81.48% 4 14.81% 1 3.7% 0 0% 27
19 โรงเรียนบ้านนาหว้า 34 21 72.41% 4 13.79% 2 6.9% 2 6.9% 29
20 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 32 20 86.96% 2 8.7% 1 4.35% 0 0% 23
21 โรงเรียนบ้านข่า 23 20 86.96% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.35% 23
22 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 29 19 65.52% 7 24.14% 3 10.34% 0 0% 29
23 โรงเรียนบ้านดงน้อย 33 18 72% 4 16% 3 12% 0 0% 25
24 โรงเรียนบ้านค้อ 26 18 72% 4 16% 3 12% 0 0% 25
25 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 23 18 81.82% 3 13.64% 1 4.55% 0 0% 22
26 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 36 17 60.71% 9 32.14% 2 7.14% 0 0% 28
27 โรงเรียนบ้านหาดแพง 24 16 69.57% 4 17.39% 3 13.04% 0 0% 23
28 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 21 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
29 โรงเรียนบ้านพนอม 21 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
30 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 28 15 71.43% 3 14.29% 2 9.52% 1 4.76% 21
31 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 24 15 75% 3 15% 2 10% 0 0% 20
32 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 24 14 66.67% 6 28.57% 1 4.76% 0 0% 21
33 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 27 14 58.33% 4 16.67% 5 20.83% 1 4.17% 24
34 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 23 14 66.67% 3 14.29% 3 14.29% 1 4.76% 21
35 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 21 14 70% 1 5% 5 25% 0 0% 20
36 โรงเรียนบ้านหนองซน 24 13 65% 7 35% 0 0% 0 0% 20
37 โรงเรียนบ้านหาดกวน 23 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
38 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 18 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
39 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 18 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
40 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 16 13 92.86% 0 0% 1 7.14% 0 0% 14
41 โรงเรียนบ้านนาเต่า 18 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 18
42 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 20 12 66.67% 3 16.67% 3 16.67% 0 0% 18
43 โรงเรียนบ้านนาเข 17 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
44 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 15 12 85.71% 0 0% 1 7.14% 1 7.14% 14
45 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 25 11 55% 5 25% 3 15% 1 5% 20
46 โรงเรียนบ้านหมูม้น 16 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
47 โรงเรียนบ้านรามราช 17 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
48 โรงเรียนบ้านพะทาย 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
49 โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
50 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
51 โรงเรียนบ้านโพนบก 18 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
52 โรงเรียนบ้านอีอูด 18 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
53 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 17 10 62.5% 2 12.5% 4 25% 0 0% 16
54 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 15 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
55 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 18 10 58.82% 1 5.88% 6 35.29% 0 0% 17
56 โรงเรียนบ้านนาจาน 13 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
57 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
58 โรงเรียนบ้านหัวหาด 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
59 โรงเรียนบ้านคำเตย 18 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
60 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
61 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
62 โรงเรียนบ้านโพน 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
63 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 13 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
64 โรงเรียนบ้านนาทม 25 8 53.33% 6 40% 1 6.67% 0 0% 15
65 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 14 8 57.14% 6 42.86% 0 0% 0 0% 14
66 โรงเรียนบ้านดอนเตย 15 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
67 โรงเรียนบ้านสามัคคี 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านโพนงาม 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
69 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 16 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
70 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
71 โรงเรียนบ้านนาน้อย 13 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
72 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
73 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 14 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
74 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
75 โรงเรียนบ้านหนองดุด 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
76 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 12 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
77 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านนาคอย 15 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
79 โรงเรียนบ้านบุ่ง 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
80 โรงเรียนบ้านหนองแวง 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
81 โรงเรียนบ้านดอนแดง 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
82 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
83 โรงเรียนบ้านนาคำ 12 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
84 โรงเรียนบ้านบงคำ 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านหนองผือ 13 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
86 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
87 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 10 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
88 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
89 โรงเรียนเพียงหลวง 10 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
90 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
92 โรงเรียนบ้านแค 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 8 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
95 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
96 โรงเรียนบ้านโพนขาว 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านต้าย 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
98 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
99 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านเหล่า 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
102 โรงเรียนบ้านโคกยาว 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
106 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 8 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านคำไฮ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านโนนกุง 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
112 โรงเรียนบ้านอูนนา 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
113 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
115 โรงเรียนบ้านดง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านตาล 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
122 โรงเรียนบ้านนานอ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านดงขวาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
130 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
131 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
132 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
133 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านไชยศรี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านจอมศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
148 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 7 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
150 โรงเรียนบ้านโพนทอง 7 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านอ้วน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 6 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านนาเพียง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
158 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
159 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านนาหนองบก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านธาตุ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านนาผักปอด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านนาใน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านโคกศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
171 โรงเรียนบ้านยางงอย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านโพนแดง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
174 โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านนางัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
182 โรงเรียนบ้านน้อยทวย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
183 โรงเรียนหนองบาท้าว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]