สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 19 42 30
2 004 โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 8 11 10
3 003 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 8 12 11
4 005 โรงเรียนจอมมณี 0 0 0
5 006 โรงเรียนจันทราราม 1 6 3
6 007 โรงเรียนฉันทนาวันรถ 4 6 5
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 25 50 40
8 009 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 55 106 74
9 010 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 7 12 10
10 012 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 16 36 28
11 011 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 26 58 40
12 013 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 32 68 46
13 016 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 32 63 44
14 017 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 41 77 56
15 018 โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 2 3 3
16 019 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 30 44 40
17 020 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 25 58 43
18 024 โรงเรียนบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 3 4 3
19 025 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 32 61 44
20 026 โรงเรียนบ้านกองนาง-บ้านปากมาง 6 11 8
21 028 โรงเรียนบ้านขุมคำ 12 23 18
22 029 โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 0 0 0
23 030 โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 8 22 12
24 037 โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง 0 0 0
25 038 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 5 18 8
26 040 โรงเรียนบ้านดงต้อง 14 36 19
27 041 โรงเรียนบ้านดงนาคำ 3 8 6
28 042 โรงเรียนบ้านดงบัง 0 0 0
29 039 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 0 0 0
30 043 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 7 19 13
31 047 โรงเรียนบ้านตอแก 2 2 2
32 048 โรงเรียนบ้านตาดเสริม 3 10 5
33 049 โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 0 0 0
34 053 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง-บ้านอุ่มเย็น 3 3 3
35 050 โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 8 9 9
36 051 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 0 0 0
37 052 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 7 14 10
38 059 โรงเรียนบ้านนากอ 2 4 2
39 060 โรงเรียนบ้านนาคลอง 3 3 3
40 062 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 30 63 46
41 063 โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 5 11 8
42 064 โรงเรียนบ้านนาดง 2 4 3
43 065 โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 5 5 5
44 066 โรงเรียนบ้านนาบง 6 10 9
45 068 โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 3 8 6
46 061 โรงเรียนบ้านนาโคก 4 6 5
47 067 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 14 22 19
48 058 โรงเรียนบ้านน้อย 6 9 8
49 069 โรงเรียนบ้านน้ำทอน 6 12 10
50 071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 16 18 17
51 070 โรงเรียนบ้านน้ำโมง 6 10 8
52 073 โรงเรียนบ้านบงวิทยา 0 0 0
53 075 โรงเรียนบ้านปากโสม 15 21 21
54 076 โรงเรียนบ้านป่าสัก 4 8 5
55 078 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 14 31 19
56 079 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 3 6 5
57 080 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 5 8 7
58 081 โรงเรียนบ้านพานพร้าว 8 28 17
59 086 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 9 23 15
60 087 โรงเรียนบ้านม่วง 17 42 28
61 091 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 10 19 15
62 092 โรงเรียนบ้านวังมน 11 16 13
63 093 โรงเรียนบ้านวังยาง 4 4 3
64 094 โรงเรียนบ้านว่าน 17 21 19
65 096 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 39 70 57
66 097 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 7 10 10
67 098 โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 1 6 3
68 099 โรงเรียนบ้านสร้างพอก 9 14 12
69 100 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 25 69 40
70 101 โรงเรียนบ้านสาวแล 8 18 12
71 105 โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 1 2 2
72 115 โรงเรียนบ้านหนอง 11 32 19
73 108 โรงเรียนบ้านหนองนาง 22 33 26
74 111 โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 2 6 3
75 110 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 14 27 20
76 109 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 6 11 5
77 112 โรงเรียนบ้านหนองผือ 3 20 6
78 114 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 3 7 5
79 107 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 7 15 13
80 106 โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง 0 0 0
81 113 โรงเรียนบ้านหนองแวง 11 25 16
82 116 โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 7 13 11
83 118 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 11 23 16
84 119 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 14 44 29
85 117 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 14 32 23
86 121 โรงเรียนบ้านหัวทราย 5 7 7
87 120 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 27 41 35
88 046 โรงเรียนบ้านเดื่อ 16 28 23
89 045 โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 2 4 4
90 044 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 40 61 51
91 054 โรงเรียนบ้านเทพประทับ 13 18 18
92 055 โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 4 8 7
93 056 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 57 145 90
94 074 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 4 6 6
95 077 โรงเรียนบ้านเป้า 2 5 4
96 088 โรงเรียนบ้านเมืองบาง 29 62 36
97 089 โรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 17 33 27
98 095 โรงเรียนบ้านเวียงคุก 10 18 14
99 102 โรงเรียนบ้านเสียว 3 13 6
100 122 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 17 39 28
101 027 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่-บ้านม่วงน้ำไพร 9 21 16
102 103 โรงเรียนบ้านแสนสุข 8 18 14
103 031 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 0 0 0
104 032 โรงเรียนบ้านโคกคอน 17 44 29
105 033 โรงเรียนบ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 6 7 7
106 034 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 10 17 15
107 036 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 4 10 8
108 035 โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 6 8 7
109 072 โรงเรียนบ้านโนนแดง 7 24 12
110 082 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 29 70 50
111 083 โรงเรียนบ้านโพนทอง 11 18 12
112 084 โรงเรียนบ้านโพนพระ 8 32 17
113 085 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 14 33 20
114 104 โรงเรียนบ้านโสกกล้า 12 28 23
115 057 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 19 36 29
116 090 โรงเรียนบ้านไร่ 23 68 37
117 123 โรงเรียนป่าสักวิทยา 27 50 39
118 124 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 29 46 35
119 125 โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 0 0 0
120 126 โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 6 19 12
121 130 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 4 8 6
122 134 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 24 38 28
123 135 โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 16 26 22
124 136 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 9 17 15
125 132 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 28 38 38
126 138 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 8 14 13
127 139 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 45 93 79
128 140 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 8 14 12
129 141 โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 21 28 26
130 142 โรงเรียนสีกายวิทยาคม 1 1 1
131 144 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 8 14 11
132 145 โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 9 15 13
133 143 โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 0 0 0
134 146 โรงเรียนหัวหาดวิทยา 11 25 18
135 148 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 21 53 37
136 149 โรงเรียนหินโงมวิทยา 11 26 18
137 154 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 20 47 32
138 155 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 52 100 81
139 158 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 37 58 53
140 160 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 38 86 58
141 162 โรงเรียนอนุบาลสังคม 18 31 23
142 165 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 82 217 135
143 166 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 7 7 7
144 167 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 6 9 8
145 168 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ 2 2 0
146 021 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 8 17 11
147 150 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 33 63 47
148 001 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 40 108 70
149 022 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 24 51 37
150 023 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 19 34 27
151 128 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 6 14 10
152 129 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 4 5 4
153 014 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา) 21 33 27
154 133 โรงเรียนราชตั้งใจวิทยา 0 0 0
155 147 โรงเรียนหัสดีศึกษา 0 0 0
156 151 โรงเรียนอนุบาลจินลดา 2 6 4
157 152 โรงเรียนอนุบาลชโลบล 0 0 0
158 153 โรงเรียนอนุบาลดวงรัตน์ 0 0 0
159 157 โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ 0 0 0
160 156 โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง 2 6 4
161 159 โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ 0 0 0
162 161 โรงเรียนอนุบาลศิริกุล 0 0 0
163 163 โรงเรียนอนุบาลสาริกา 25 68 42
164 164 โรงเรียนอนุบาลโสมนัส 0 0 0
165 169 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 26 70 45
166 015 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 46 139 79
167 127 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 10 24 19
168 137 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 21 55 38
รวม 2148 4478 3223
7701

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]