แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองคาย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 82 63 76.83% 16 19.51% 3 3.66% 0 0% 82
2 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 57 34 59.65% 10 17.54% 7 12.28% 6 10.53% 57
3 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 46 33 71.74% 10 21.74% 3 6.52% 0 0% 46
4 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 40 30 76.92% 7 17.95% 1 2.56% 1 2.56% 39
5 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 45 29 64.44% 13 28.89% 3 6.67% 0 0% 45
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 37 24 64.86% 6 16.22% 6 16.22% 1 2.7% 37
7 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 52 23 44.23% 16 30.77% 10 19.23% 3 5.77% 52
8 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 24 20 83.33% 2 8.33% 1 4.17% 1 4.17% 24
9 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 32 19 59.38% 9 28.13% 3 9.38% 1 3.13% 32
10 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 30 19 63.33% 6 20% 1 3.33% 4 13.33% 30
11 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 55 18 33.33% 21 38.89% 11 20.37% 4 7.41% 54
12 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 38 18 47.37% 11 28.95% 7 18.42% 2 5.26% 38
13 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 27 18 66.67% 5 18.52% 4 14.81% 0 0% 27
14 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 39 17 43.59% 15 38.46% 4 10.26% 3 7.69% 39
15 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 32 17 53.13% 7 21.88% 3 9.38% 5 15.63% 32
16 โรงเรียนป่าสักวิทยา 27 17 62.96% 6 22.22% 2 7.41% 2 7.41% 27
17 โรงเรียนอนุบาลสาริกา 25 17 68% 4 16% 1 4% 3 12% 25
18 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 33 16 48.48% 4 12.12% 8 24.24% 5 15.15% 33
19 โรงเรียนบ้านไร่ 23 16 69.57% 2 8.7% 5 21.74% 0 0% 23
20 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 41 15 36.59% 11 26.83% 7 17.07% 8 19.51% 41
21 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 28 15 53.57% 7 25% 5 17.86% 1 3.57% 28
22 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 25 15 60% 7 28% 0 0% 3 12% 25
23 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 32 13 40.63% 7 21.88% 8 25% 4 12.5% 32
24 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 19 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
25 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 29 12 41.38% 6 20.69% 7 24.14% 4 13.79% 29
26 โรงเรียนบ้านหนองนาง 22 12 54.55% 5 22.73% 3 13.64% 2 9.09% 22
27 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 17 12 70.59% 2 11.76% 2 11.76% 1 5.88% 17
28 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 40 11 27.5% 17 42.5% 7 17.5% 5 12.5% 40
29 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 25 11 44% 8 32% 5 20% 1 4% 25
30 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 26 11 42.31% 7 26.92% 7 26.92% 1 3.85% 26
31 โรงเรียนบ้านเมืองบาง 29 11 39.29% 7 25% 6 21.43% 4 14.29% 28
32 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 21 11 52.38% 7 33.33% 1 4.76% 2 9.52% 21
33 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 30 10 33.33% 8 26.67% 6 20% 6 20% 30
34 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 26 10 38.46% 8 30.77% 5 19.23% 3 11.54% 26
35 โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 21 10 47.62% 7 33.33% 1 4.76% 3 14.29% 21
36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา) 21 10 47.62% 6 28.57% 4 19.05% 1 4.76% 21
37 โรงเรียนบ้านม่วง 17 10 58.82% 4 23.53% 3 17.65% 0 0% 17
38 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
39 โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 16 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
40 โรงเรียนบ้านโคกคอน 17 9 52.94% 6 35.29% 1 5.88% 1 5.88% 17
41 โรงเรียนบ้านปากโสม 15 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
42 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
43 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 25 9 36% 3 12% 10 40% 3 12% 25
44 โรงเรียนอนุบาลสังคม 18 9 50% 3 16.67% 3 16.67% 3 16.67% 18
45 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 19 9 47.37% 2 10.53% 5 26.32% 3 15.79% 19
46 โรงเรียนบ้านว่าน 17 9 52.94% 2 11.76% 3 17.65% 3 17.65% 17
47 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 21 8 38.1% 11 52.38% 2 9.52% 0 0% 21
48 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 29 8 27.59% 6 20.69% 8 27.59% 7 24.14% 29
49 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 20 8 40% 6 30% 3 15% 3 15% 20
50 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
51 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 14 8 57.14% 1 7.14% 2 14.29% 3 21.43% 14
52 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 24 7 29.17% 9 37.5% 5 20.83% 3 12.5% 24
53 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 16 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
54 โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 16 7 43.75% 3 18.75% 4 25% 2 12.5% 16
55 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 14 7 50% 3 21.43% 4 28.57% 0 0% 14
56 โรงเรียนบ้านเทพประทับ 13 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
57 โรงเรียนหัวหาดวิทยา 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
58 โรงเรียนหินโงมวิทยา 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
59 โรงเรียนบ้านโสกกล้า 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
60 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 19 6 31.58% 5 26.32% 4 21.05% 4 21.05% 19
61 โรงเรียนบ้านขุมคำ 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
62 โรงเรียนบ้านวังมน 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
63 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 14 6 42.86% 2 14.29% 6 42.86% 0 0% 14
64 โรงเรียนบ้านหนองแวง 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
65 โรงเรียนบ้านพานพร้าว 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านสาวแล 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านโพนพระ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
68 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 17 5 29.41% 6 35.29% 3 17.65% 3 17.65% 17
70 โรงเรียนบ้านดงต้อง 14 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
71 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 14 5 35.71% 2 14.29% 3 21.43% 4 28.57% 14
73 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่-บ้านม่วงน้ำไพร 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
74 โรงเรียนบ้านโพนทอง 11 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 11
75 โรงเรียนบ้านเดื่อ 16 4 25% 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 16
76 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
77 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านแสนสุข 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
79 โรงเรียนบ้านโนนแดง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
80 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
82 โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
83 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 8 4 50% 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
85 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
86 โรงเรียนบ้านเวียงคุก 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
87 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 10 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
88 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
91 โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
92 โรงเรียนบ้านน้ำทอน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
95 โรงเรียนบ้านน้อย 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนบ้านนาบง 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
97 โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านหนอง 11 2 18.18% 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 11
99 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 10 2 20% 4 40% 4 40% 0 0% 10
100 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
101 โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
102 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
103 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
104 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
105 โรงเรียนบ้านกองนาง-บ้านปากมาง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
107 โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
109 โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
110 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
111 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านหนองผือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านวังยาง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านเสียว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
116 โรงเรียนอนุบาลจินลดา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านสร้างพอก 9 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 9
119 โรงเรียนบ้านน้ำโมง 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
120 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
121 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
122 โรงเรียนบ้านป่าสัก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
124 โรงเรียนฉันทนาวันรถ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
125 โรงเรียนบ้านนาคลอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
127 โรงเรียนบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
128 โรงเรียนบ้านนากอ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง-บ้านอุ่มเย็น 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านตาดเสริม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
131 โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 6 0 0% 3 50% 0 0% 3 50% 6
135 โรงเรียนบ้านหัวทราย 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
136 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านดงนาคำ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
140 โรงเรียนบ้านตอแก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านเป้า 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
144 โรงเรียนบ้านนาดง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
145 โรงเรียนจันทราราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนสีกายวิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านนาโคก 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
148 โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]