งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรเรียนอนุบาลหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง โรงรถ 2 8 พ.ย. 2560 09.00-13.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง โรงรถ 2 8 พ.ย. 2560 09.00-13.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง โรงรถ 2 9 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง โรงรถ 2 9 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง เต็นท์ 1 9 พ.ย. 2560 13.00 เป็นต้นไป
-
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง เต็นท์ 2 9 พ.ย. 2560 13.00 เป็นต้นไป
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2560 13.00-16.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2560 13.00-16.00
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง โรงรถ 1 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง โรงรถ 1 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง โรงรถ 1 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง โรงรถ 1 9 พ.ย. 2560 13.00-16.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง ห้องศูนย์การเรียนรู้ 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง ห้องศูนย์การเรียนรู้ 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]