แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 96 61 70.93% 13 15.12% 5 5.81% 7 8.14% 86
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 59 43 72.88% 10 16.95% 2 3.39% 4 6.78% 59
3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 60 37 68.52% 8 14.81% 5 9.26% 4 7.41% 54
4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 51 36 72% 6 12% 5 10% 3 6% 50
5 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 71 33 53.23% 21 33.87% 3 4.84% 5 8.06% 62
6 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 36 21 72.41% 5 17.24% 3 10.34% 0 0% 29
7 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 59 20 45.45% 13 29.55% 7 15.91% 4 9.09% 44
8 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 26 18 72% 2 8% 2 8% 3 12% 25
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 32 17 54.84% 5 16.13% 5 16.13% 4 12.9% 31
10 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 29 17 68% 4 16% 3 12% 1 4% 25
11 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 41 16 45.71% 12 34.29% 4 11.43% 3 8.57% 35
12 โรงเรียนบ้านหนองคู 26 15 62.5% 6 25% 2 8.33% 1 4.17% 24
13 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 30 14 50% 9 32.14% 2 7.14% 3 10.71% 28
14 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 25 14 60.87% 5 21.74% 2 8.7% 2 8.7% 23
15 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 25 14 63.64% 4 18.18% 2 9.09% 2 9.09% 22
16 โรงเรียนบ้านวังแสง 29 14 60.87% 3 13.04% 3 13.04% 3 13.04% 23
17 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 20 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 32 13 48.15% 5 18.52% 1 3.7% 8 29.63% 27
19 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 27 13 56.52% 5 21.74% 1 4.35% 4 17.39% 23
20 โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 22 13 59.09% 2 9.09% 2 9.09% 5 22.73% 22
21 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 21 13 65% 1 5% 5 25% 1 5% 20
22 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 20 12 63.16% 4 21.05% 1 5.26% 2 10.53% 19
23 โรงเรียนบ้านวังปลาโด 21 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
24 โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 22 11 57.89% 5 26.32% 1 5.26% 2 10.53% 19
25 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 27 11 50% 4 18.18% 6 27.27% 1 4.55% 22
26 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 23 10 43.48% 6 26.09% 2 8.7% 5 21.74% 23
27 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
28 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 13 10 76.92% 0 0% 2 15.38% 1 7.69% 13
29 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 22 9 40.91% 5 22.73% 4 18.18% 4 18.18% 22
30 โรงเรียนวันครู2502 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
31 โรงเรียนบ้านหนองจิก 22 8 40% 6 30% 6 30% 0 0% 20
32 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 17 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
33 โรงเรียนบ้านดงมัน 14 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนบ้านหนองบัว 15 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
35 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 13 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
37 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนบ้านดอนพยอม 12 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 19 7 43.75% 6 37.5% 3 18.75% 0 0% 16
40 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 16 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
42 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 15 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
43 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 12 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
44 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
45 โรงเรียนบ้านหนองแวง 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 18 6 35.29% 5 29.41% 3 17.65% 3 17.65% 17
47 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 14 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
48 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
49 โรงเรียนบ้านมะกอก 15 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 11 6 60% 1 10% 0 0% 3 30% 10
51 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 15 5 35.71% 6 42.86% 0 0% 3 21.43% 14
53 โรงเรียนบ้านซองแมว 14 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
54 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 13 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
55 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
56 โรงเรียนบ้านดอนงัว 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 13 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 11
58 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 10 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
59 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านเป้า 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
64 โรงเรียนบ้านหินลาด 14 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
65 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
66 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านหัวนา 10 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 9 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 8 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 9 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
76 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านโคกกุง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 13 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
81 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านบกพร้าว 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
83 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 13 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 5 38.46% 13
85 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
86 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 9 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
87 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
88 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
89 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 8 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
91 โรงเรียนบ้านโสกภารา 8 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
92 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 11 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
94 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
97 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
98 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านสมศรี 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
101 โรงเรียนพัฒนศึกษา 7 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
102 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 6 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
103 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
105 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
109 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
110 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 8 2 25% 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 8
111 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 12 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
112 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี 10 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
113 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 8 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
117 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
118 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
120 โรงเรียนบ้านพงโพด 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
121 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านกุดแคน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
125 โรงเรียนบ้านโพนละออม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านดงน้อย 8 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
128 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านคอกม้า 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
130 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
131 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านหัวขัว 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
134 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 8 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านจำนัก 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านภูดิน 11 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
139 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 7 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
140 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ 7 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
141 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 10 1 10% 2 20% 4 40% 3 30% 10
142 โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
143 โรงเรียนบ้านทัน 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
144 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
145 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านนานกเขียน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 6 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
148 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 7 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
151 โรงเรียนบ้านศาลา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 6 1 16.67% 0 0% 3 50% 2 33.33% 6
153 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 5 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านโพนงาม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
155 โรงเรียนอนุบาลบรบือ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
159 โรงเรียนบ้านอุปราช 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
160 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
161 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
162 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
163 โรงเรียนบ้านหนองแก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านหนองสิม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านแดง 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
170 โรงเรียนบ้านโสกแดง 6 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
171 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
172 โรงเรียนบ้านหนองโก 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
176 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านเหล่า 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
182 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
183 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
184 โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
185 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
186 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
187 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
188 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
189 โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
190 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
191 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]