งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 67
- การแข่งขันระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษาให้ส่งข้อมูลให้เขตพื้นที่การศึกษาก่อนการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาไม่น้อยกว่า  5  วัน
- การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่  15  ตุลาคม - 5  พฤศจิกายน  2560  สถานที่แข่งขันในปริมณฑล/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียนใกล้เคียง
-  17 - 19  ธันวาคม  2560  แข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (จังหวัดขอนแก่น)
-  4 - 6  มกราคม  2560  แข่งขันระดับชาติ  (ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี)
กำหนดกิจกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
"เชิดชู" ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0​
  • 1 ธันวาคม  2560            ทุกเขตพื้นที่การศึกษาโอนข้อมูลเข้าระดับภาค
  • 3-5 ธันวาคม 2560         เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน
  • 6-7 ธันวาคม  2560        อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์
  • 8 ธันวาคม 2560             พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
  • 17-19 ธันวาคม  2560     จัดการแข่งขันระดับภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ปีการศึกษา  2560  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.ติดตามรายละเอียดการเปลี่ยน/ความเคลื่อนไหวที่  www.sillapa.net  
2. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดการแข่งขันใหม่ทุกกิจกรรม
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดการแข่งขัน 3 กิจกรรม
   1)การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน 
   2)การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
   3)การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
   กิจกรรมอื่นๆ  เขตพื้นที่ฯ  มีตัวแทนแล้ว
4. กลุ่มสาระอื่น  ดำเนินการแข่งขันตามเกณฑ์การแข่งขันที่ส่วนกลางกำหนดไว้ 
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.
ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา  2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
- ระดับกลุ่่มคุณภาพการศึกษาดำเนินการแข่งขัน  และส่งผลการแข่งขันผ่านเว็บไซต์  Groups.sillapa.net/sp-lei1/  ก่อนการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  5  วัน
- การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่  12 ตุลาคม - 4  พฤศจิกายน  2560
- 17 - 19 ธันวาคม  2560  แข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (จังหวัดขอนแก่น)
- 4 - 6  มกราคม  2560  แข่งขันระดับชาติ  (ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี)

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 192
จำนวนทีม 0
จำนวนนักเรียน 0
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 0
ครู+นักเรียน+กรรมการ 0
ประกาศผลแล้ว 0/283 (0.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 203
เมื่อวาน 276
สัปดาห์นี้ 961
สัปดาห์ที่แล้ว 450
เดือนนี้ 1,690
เดือนที่แล้ว 351
ปีนี้ 2,042
ทั้งหมด 2,042