แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 63 53 86.89% 6 9.84% 1 1.64% 1 1.64% 61
2 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 47 41 89.13% 4 8.7% 0 0% 1 2.17% 46
3 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 55 40 72.73% 7 12.73% 7 12.73% 1 1.82% 55
4 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 36 29 80.56% 3 8.33% 4 11.11% 0 0% 36
5 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 38 28 77.78% 4 11.11% 3 8.33% 1 2.78% 36
6 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 27 23 88.46% 3 11.54% 0 0% 0 0% 26
7 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 39 21 60% 8 22.86% 4 11.43% 2 5.71% 35
8 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 28 21 75% 5 17.86% 0 0% 2 7.14% 28
9 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 31 21 67.74% 2 6.45% 5 16.13% 3 9.68% 31
10 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 28 21 87.5% 2 8.33% 1 4.17% 0 0% 24
11 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 25 21 84% 1 4% 2 8% 1 4% 25
12 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 30 18 66.67% 7 25.93% 2 7.41% 0 0% 27
13 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 17 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 17
14 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 27 16 61.54% 5 19.23% 3 11.54% 2 7.69% 26
15 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 31 15 55.56% 8 29.63% 2 7.41% 2 7.41% 27
16 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 20 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
17 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 19 15 78.95% 2 10.53% 1 5.26% 1 5.26% 19
18 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 21 14 66.67% 6 28.57% 1 4.76% 0 0% 21
19 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 19 13 68.42% 1 5.26% 2 10.53% 3 15.79% 19
20 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 17 12 75% 1 6.25% 3 18.75% 0 0% 16
21 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 17 11 64.71% 3 17.65% 1 5.88% 2 11.76% 17
22 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
23 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
24 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 22 10 50% 6 30% 3 15% 1 5% 20
25 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 20 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
26 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 16 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
27 โรงเรียนดงน้อยวิทยา 20 10 58.82% 2 11.76% 2 11.76% 3 17.65% 17
28 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 16 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
29 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 13 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
30 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 11 10 90.91% 0 0% 0 0% 1 9.09% 11
31 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
32 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 15 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
33 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
34 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
35 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
36 โรงเรียนบุญมีวิทยา 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
37 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
38 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
41 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 14 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
42 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 12 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
43 โรงเรียนหัวขวาวิทยา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
44 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
46 โรงเรียนสิงห์สะอาด 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
48 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 13 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
50 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
51 โรงเรียนนาโกวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
54 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
56 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 10 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
57 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
58 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
59 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 12 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
68 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
69 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
70 โรงเรียนนาจำปา 11 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
71 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
72 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 8 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
75 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
76 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
77 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
82 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนสำเริงวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนเสมาสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 10 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
90 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
91 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
92 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนสายป่าแดง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านโคกใส 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนสะอาดไชยศรี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนหนองหัวช้าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
108 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนนาคูณวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านท่างาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
117 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
119 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
126 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
127 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนดงสวางวิทยายน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนภูปอวิทยา 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนหนองแวงแสน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนหนองตุวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
153 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
154 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]