สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 1 2 1
2 002 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 4 6 5
3 004 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 63 158 99
4 005 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 25 45 38
5 006 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 12 22 14
6 007 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 0 0 0
7 008 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 1 1 1
8 013 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 4 10 7
9 014 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 0 0 0
10 017 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 4 33 10
11 019 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 19 45 35
12 022 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 6 12 9
13 023 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 6 13 9
14 024 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 17 24 22
15 028 โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา 0 0 0
16 029 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 2 2 2
17 020 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 2 2 2
18 021 โรงเรียนคำแคนวิทยา 0 0 0
19 026 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 6 15 12
20 027 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 2 5 4
21 025 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 3 7 5
22 018 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 0 0 0
23 016 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 1 1 1
24 043 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 39 80 60
25 044 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 6 12 9
26 045 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขา) 0 0 0
27 046 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 20 34 23
28 047 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 6 10 9
29 049 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 27 44 36
30 050 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 27 96 48
31 042 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 11 21 15
32 048 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 10 24 12
33 053 โรงเรียนดงน้อยวิทยา 20 49 34
34 054 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 1 1 1
35 056 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 14 25 17
36 055 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ (สาขา) 0 0 0
37 057 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 5 5 5
38 058 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 1 3 1
39 059 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 4 16 6
40 060 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 3 3 3
41 061 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 6 14 10
42 064 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 0 0 0
43 062 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 6 12 10
44 063 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 30 59 48
45 066 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 17 38 28
46 074 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 11 26 15
47 067 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 1 3 2
48 069 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 1 3 2
49 070 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 8 23 15
50 072 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 1 3 2
51 071 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 5 13 8
52 073 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 12 27 18
53 068 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 0 0 0
54 075 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 4 11 7
55 077 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 4 10 8
56 078 โรงเรียนนาคอกควาย 0 0 0
57 079 โรงเรียนนาคูณวิทยา 2 2 2
58 080 โรงเรียนนาจำปา 11 32 15
59 081 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 4 11 6
60 082 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 16 33 23
61 083 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 28 63 45
62 084 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 6 12 10
63 076 โรงเรียนนาโกวิทยา 6 6 6
64 086 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 3 11 6
65 085 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 2 4 2
66 131 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 15 30 23
67 132 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 1 3 2
68 133 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 9 23 15
69 095 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 5 5 5
70 098 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 1 10 3
71 099 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 4 7 5
72 102 โรงเรียนบ้านจานวิทยา 0 0 0
73 104 โรงเรียนบ้านดอนสนวน 0 0 0
74 105 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 31 101 56
75 107 โรงเรียนบ้านท่างาม 2 6 4
76 106 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาที่1 บ้านดานเม็ก 0 0 0
77 108 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 20 62 34
78 111 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 2 4 2
79 112 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 10 24 16
80 113 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 4 8 6
81 115 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 8 22 14
82 117 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ 0 0 0
83 118 โรงเรียนบ้านสว่าง 1 10 3
84 119 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 1 2 2
85 120 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 11 20 15
86 121 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 28 42 35
87 122 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 5 8 7
88 123 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2 8 5
89 124 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 3 6 4
90 125 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 0 0 0
91 126 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 13 31 24
92 127 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 0 0 0
93 128 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 8 18 11
94 129 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 3 3 3
95 096 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 1 3 2
96 097 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 47 93 71
97 116 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 3 8 6
98 100 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 2 2 2
99 101 โรงเรียนบ้านโคกใส 3 5 4
100 103 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 2 2 2
101 110 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง 0 0 0
102 109 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 1 1 1
103 130 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 11 27 18
104 135 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 14 41 24
105 136 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 3 5 4
106 139 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 21 97 44
107 142 โรงเรียนภูปอวิทยา 3 4 4
108 143 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 0 0 0
109 145 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ 0 0 0
110 144 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 0 0 0
111 146 โรงเรียนวัดชัยสุนทร 0 0 0
112 148 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 0 0 0
113 149 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม (สาขา) 0 0 0
114 151 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 2 2 2
115 152 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 3 4 3
116 155 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 19 38 30
117 156 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 0 0 0
118 154 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 4 10 5
119 153 โรงเรียนสะอาดไชยศรี 3 8 6
120 157 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 38 114 72
121 158 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 2 13 4
122 160 โรงเรียนสายป่าแดง 4 13 7
123 159 โรงเรียนสายป่าแดง (สาขา) 0 0 0
124 161 โรงเรียนสำเริงวิทยา 3 8 5
125 162 โรงเรียนสิงห์สะอาด 7 20 11
126 164 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 31 50 38
127 167 โรงเรียนหนองตุวิทยา 1 1 1
128 168 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 1 2 2
129 170 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 0 0 0
130 169 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 4 24 9
131 172 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 16 37 27
132 180 โรงเรียนหนองหัวช้าง 3 7 3
133 165 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 3 7 4
134 166 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 2 6 4
135 171 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 10 38 17
136 176 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 2 4 2
137 178 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 7 15 11
138 177 โรงเรียนหนองแวงแสน 2 2 2
139 179 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 9 21 12
140 174 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 4 6 4
141 175 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน สาขาฯ 0 0 0
142 173 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 1 3 2
143 181 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย 0 0 0
144 184 โรงเรียนหัวขวาวิทยา 9 23 14
145 185 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 6 11 10
146 186 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 2 5 3
147 182 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 22 42 33
148 183 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
149 191 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 4 11 9
150 193 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 55 159 87
151 009 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 0 0 0
152 015 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 0 0 0
153 051 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 4 4 4
154 163 โรงเรียนเสมาสามัคคี 3 13 5
155 188 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 0 0 0
156 189 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 13 47 26
157 190 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 4 9 3
158 187 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 8 10 8
159 012 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 0 0 0
160 010 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 3 5 3
161 011 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 3 10 5
162 030 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 10 20 14
163 031 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 4 19 8
164 032 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 3 5 3
165 033 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 0 0 0
166 035 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 1 2 2
167 036 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 1 10 2
168 038 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 3 5 4
169 039 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 5 14 5
170 040 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา 0 0 0
171 034 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 4 5 5
172 037 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 6 23 10
173 087 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 0 0 0
174 088 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 7 8 7
175 091 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 10 44 16
176 092 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 6 17 11
177 093 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 8 13 9
178 089 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 3 15 8
179 090 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 13 22 21
180 094 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 5 8 6
181 138 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 2 6 2
182 137 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 10 26 18
183 140 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 6 17 10
184 141 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขา) 0 0 0
185 003 โรงเรียนการะเกตุวิทยา 0 0 0
186 041 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา 0 0 0
187 114 โรงเรียนบานเย็นศึกษา 0 0 0
188 134 โรงเรียนบุญมีวิทยา 12 34 20
189 147 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 0 0 0
190 150 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา 1 3 2
191 192 โรงเรียนอนุบาลการะเกตุ 0 0 0
192 194 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 13 30 19
193 195 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 17 67 35
194 196 โรงเรียนอนุบาลบงกชเพชรมณี 0 0 0
195 197 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น 0 0 0
196 198 โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา 0 0 0
197 199 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 0 0 0
198 200 โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 2 6 2
199 201 โรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษา 0 0 0
200 202 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน 0 0 0
201 052 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 36 59 42
202 065 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม 0 0 0
203 203 โรงเรียนดงสวางวิทยายน 1 8 2
รวม 1360 3271 2095
5366

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]