แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 86 47 58.02% 19 23.46% 9 11.11% 6 7.41% 81
2 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 61 31 53.45% 13 22.41% 12 20.69% 2 3.45% 58
3 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 50 31 63.27% 11 22.45% 4 8.16% 3 6.12% 49
4 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 61 27 45% 16 26.67% 12 20% 5 8.33% 60
5 โรงเรียนปากจาบวิทยา 46 27 61.36% 6 13.64% 6 13.64% 5 11.36% 44
6 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 44 26 63.41% 9 21.95% 2 4.88% 4 9.76% 41
7 โรงเรียนหัวสระวิทยา 61 25 43.86% 15 26.32% 13 22.81% 4 7.02% 57
8 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 60 24 45.28% 19 35.85% 6 11.32% 4 7.55% 53
9 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 49 24 52.17% 15 32.61% 5 10.87% 2 4.35% 46
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 49 24 51.06% 12 25.53% 8 17.02% 3 6.38% 47
11 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 57 23 42.59% 10 18.52% 10 18.52% 11 20.37% 54
12 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 49 21 45.65% 11 23.91% 9 19.57% 5 10.87% 46
13 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 59 20 42.55% 9 19.15% 9 19.15% 9 19.15% 47
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 57 19 35.19% 20 37.04% 7 12.96% 8 14.81% 54
15 โรงเรียนบ้านงิ้ว 41 18 46.15% 15 38.46% 4 10.26% 2 5.13% 39
16 โรงเรียนซับมงคลวิทยา 46 18 54.55% 8 24.24% 4 12.12% 3 9.09% 33
17 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 32 18 60% 6 20% 3 10% 3 10% 30
18 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 46 18 42.86% 5 11.9% 11 26.19% 8 19.05% 42
19 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 39 18 51.43% 4 11.43% 8 22.86% 5 14.29% 35
20 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 51 17 34.69% 17 34.69% 6 12.24% 9 18.37% 49
21 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 43 17 39.53% 15 34.88% 7 16.28% 4 9.3% 43
22 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 42 17 54.84% 8 25.81% 2 6.45% 4 12.9% 31
23 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 60 15 29.41% 22 43.14% 8 15.69% 6 11.76% 51
24 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 54 15 29.41% 16 31.37% 13 25.49% 7 13.73% 51
25 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 33 15 46.88% 12 37.5% 4 12.5% 1 3.13% 32
26 โรงเรียนมะนะศึกษา 32 15 48.39% 9 29.03% 4 12.9% 3 9.68% 31
27 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 41 15 45.45% 7 21.21% 7 21.21% 4 12.12% 33
28 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 34 15 44.12% 7 20.59% 6 17.65% 6 17.65% 34
29 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 28 15 55.56% 7 25.93% 3 11.11% 2 7.41% 27
30 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 36 14 38.89% 10 27.78% 7 19.44% 5 13.89% 36
31 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 34 14 41.18% 9 26.47% 7 20.59% 4 11.76% 34
32 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 25 14 58.33% 4 16.67% 4 16.67% 2 8.33% 24
33 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 28 13 48.15% 10 37.04% 1 3.7% 3 11.11% 27
34 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 25 13 59.09% 4 18.18% 3 13.64% 2 9.09% 22
35 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 35 12 34.29% 12 34.29% 5 14.29% 6 17.14% 35
36 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 26 12 57.14% 7 33.33% 0 0% 2 9.52% 21
37 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 24 12 57.14% 4 19.05% 4 19.05% 1 4.76% 21
38 โรงเรียนรังงามวิทยา 27 11 40.74% 12 44.44% 3 11.11% 1 3.7% 27
39 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 30 11 36.67% 8 26.67% 7 23.33% 4 13.33% 30
40 โรงเรียนบ้านหนองผักชี 25 11 44% 8 32% 2 8% 4 16% 25
41 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 25 11 47.83% 7 30.43% 2 8.7% 3 13.04% 23
42 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 45 10 27.78% 13 36.11% 9 25% 4 11.11% 36
43 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 47 10 29.41% 11 32.35% 11 32.35% 2 5.88% 34
44 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 35 10 32.26% 11 35.48% 7 22.58% 3 9.68% 31
45 โรงเรียนโป่งขุนเพชร 29 10 35.71% 9 32.14% 6 21.43% 3 10.71% 28
46 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 37 10 32.26% 8 25.81% 10 32.26% 3 9.68% 31
47 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 30 10 38.46% 7 26.92% 5 19.23% 4 15.38% 26
48 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 27 10 38.46% 6 23.08% 10 38.46% 0 0% 26
49 โรงเรียนศรีเทพบาล 21 10 47.62% 5 23.81% 4 19.05% 2 9.52% 21
50 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 27 9 33.33% 11 40.74% 4 14.81% 3 11.11% 27
51 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 30 9 32.14% 10 35.71% 7 25% 2 7.14% 28
52 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 27 9 36% 3 12% 8 32% 5 20% 25
53 โรงเรียนบ้านตาล 22 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 4 22.22% 18
54 โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์) 17 9 56.25% 1 6.25% 5 31.25% 1 6.25% 16
55 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 28 8 28.57% 5 17.86% 13 46.43% 2 7.14% 28
56 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 19 8 44.44% 5 27.78% 5 27.78% 0 0% 18
57 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 18 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 4 22.22% 18
58 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 15 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 2 13.33% 15
59 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 54 7 15.56% 19 42.22% 12 26.67% 7 15.56% 45
60 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 48 7 19.44% 12 33.33% 11 30.56% 6 16.67% 36
61 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 19 7 38.89% 5 27.78% 2 11.11% 4 22.22% 18
62 โรงเรียนบ้านวังคมคาย 20 7 36.84% 4 21.05% 6 31.58% 2 10.53% 19
63 โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
64 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
65 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ 23 6 30% 7 35% 5 25% 2 10% 20
66 โรงเรียนบ้านโคกแสว 19 6 31.58% 6 31.58% 5 26.32% 2 10.53% 19
67 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 26 6 25% 6 25% 4 16.67% 8 33.33% 24
68 โรงเรียนบ้านวังพง 16 6 40% 6 40% 2 13.33% 1 6.67% 15
69 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 24 6 35.29% 6 35.29% 1 5.88% 4 23.53% 17
70 โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 19 6 37.5% 6 37.5% 1 6.25% 3 18.75% 16
71 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 19 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
72 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 22 6 35.29% 4 23.53% 3 17.65% 4 23.53% 17
73 โรงเรียนบ้านวังมน 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
74 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 20 6 30% 2 10% 6 30% 6 30% 20
75 โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 30 5 20.83% 10 41.67% 4 16.67% 5 20.83% 24
77 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 21 5 23.81% 9 42.86% 6 28.57% 1 4.76% 21
78 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 18 5 29.41% 9 52.94% 1 5.88% 2 11.76% 17
79 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 20 5 25% 6 30% 5 25% 4 20% 20
80 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 17 5 29.41% 6 35.29% 5 29.41% 1 5.88% 17
81 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 15 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
82 โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 16 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
83 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 17 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
84 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 14 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
85 โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 22 5 33.33% 3 20% 4 26.67% 3 20% 15
86 โรงเรียนโบว์มอนร่วมพัฒนา 13 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
87 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
88 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
89 โรงเรียนบ้านห้วยบง 9 5 55.56% 0 0% 3 33.33% 1 11.11% 9
90 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 17 4 23.53% 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 17
91 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 12 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
92 โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
93 โรงเรียนบ้านหนองตอ 10 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
94 โรงเรียนบ้านดอนกอก 12 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
95 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 15 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 13
96 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 12 4 33.33% 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 12
97 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 11 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
98 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 13 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 3 25% 12
99 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
100 โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
101 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
102 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 16 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 6 46.15% 13
104 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 21 3 14.29% 7 33.33% 6 28.57% 5 23.81% 21
105 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 13 3 23.08% 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 13
106 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 29 3 15.79% 5 26.32% 5 26.32% 6 31.58% 19
107 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 21 3 14.29% 5 23.81% 3 14.29% 10 47.62% 21
108 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 15 3 20% 4 26.67% 3 20% 5 33.33% 15
109 โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 11 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
110 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 12 3 25% 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 12
111 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 13 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
112 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 11 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
113 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
114 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 21 3 18.75% 2 12.5% 9 56.25% 2 12.5% 16
115 โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
116 โรงเรียนบ้านเดื่อ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
117 โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
118 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 11 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
119 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 31 2 8.33% 11 45.83% 7 29.17% 4 16.67% 24
122 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 19 2 12.5% 11 68.75% 0 0% 3 18.75% 16
123 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 22 2 9.09% 10 45.45% 4 18.18% 6 27.27% 22
124 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 18 2 11.11% 5 27.78% 9 50% 2 11.11% 18
125 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 15 2 13.33% 5 33.33% 7 46.67% 1 6.67% 15
126 โรงเรียนบ้านไทรงาม 11 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
127 โรงเรียนบ้านซับหมี 12 2 16.67% 4 33.33% 2 16.67% 4 33.33% 12
128 โรงเรียนบ้านวังกุง 8 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
129 โรงเรียนบ้านโป่งเกต 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
130 โรงเรียนบ้านหนองดง 10 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
131 โรงเรียนบ้านหนองจะบก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 14 2 18.18% 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 11
133 โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 17 2 20% 2 20% 5 50% 1 10% 10
134 โรงเรียนบ้านนา 10 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
135 โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
136 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองขาม 12 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
138 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 8 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
139 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 6 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
140 โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
141 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
142 โรงเรียนวังกะอาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านหนองโจด 22 1 4.76% 8 38.1% 8 38.1% 4 19.05% 21
144 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 12 1 9.09% 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 11
145 โรงเรียนบ้านหนองตานา 9 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
146 โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
147 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
148 โรงเรียนบ้านบะเสียว 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
149 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านหนองโดน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านหนองจาน 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
153 โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านดงลาน 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
155 โรงเรียนบ้านทามจาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านโคกไค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านหนองแขม 16 0 0% 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 11
159 โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 7 0 0% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 6
160 โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 9 0 0% 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 8
161 โรงเรียนบ้านหนองโสน 7 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
162 โรงเรียนบ้านดอนละนาม 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
163 โรงเรียนบ้านห้วย 8 0 0% 2 25% 4 50% 2 25% 8
164 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
165 โรงเรียนบ้านซับไทร 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านท่าแตง 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
168 โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
170 โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
171 โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
172 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
173 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
174 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 12 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
176 โรงเรียนหนองกกสามัคคี 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
177 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 6 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
178 โรงเรียนบ้านโนนฝาย 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านซับยาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 4 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
181 โรงเรียนบ้านละหานค่าย 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
182 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
183 โรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
184 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]