สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 7 10 9
2 007 โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 16 23 21
3 008 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 86 215 133
4 224 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 51 110 80
5 011 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 43 89 64
6 221 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี(คิดเลขเร็ว) 0 0 0
7 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 27 38 34
8 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 57 182 94
9 015 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 60 138 79
10 016 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 18 33 29
11 012 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 49 124 79
12 017 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 57 147 82
13 018 โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 4 6 6
14 019 โรงเรียนซับมงคลวิทยา 46 95 75
15 021 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 30 81 51
16 022 โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 2 4 4
17 023 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 54 123 88
18 190 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 50 123 82
19 024 โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 6 13 8
20 026 โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 4 4 4
21 027 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 21 34 23
22 028 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 31 75 49
23 031 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 10 20 12
24 032 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 21 37 28
25 046 โรงเรียนบ้านงิ้ว 41 79 53
26 047 โรงเรียนบ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 0 0 0
27 049 โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 19 29 25
28 052 โรงเรียนบ้านซับยาง 1 2 2
29 053 โรงเรียนบ้านซับหมี 12 14 14
30 050 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 3 6 6
31 054 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 11 26 15
32 051 โรงเรียนบ้านซับไทร 3 8 5
33 055 โรงเรียนบ้านดงลาน 4 6 4
34 056 โรงเรียนบ้านดอนกอก 12 26 19
35 057 โรงเรียนบ้านดอนละนาม 6 8 6
36 059 โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 11 15 12
37 060 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 21 35 27
38 061 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 16 39 28
39 062 โรงเรียนบ้านตาล 22 42 31
40 063 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 1 1 1
41 070 โรงเรียนบ้านทามจาน 1 3 1
42 072 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 15 24 16
43 065 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 34 65 48
44 066 โรงเรียนบ้านท่าชวน 0 0 0
45 071 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 3 8 6
46 067 โรงเรียนบ้านท่าแตง 4 4 4
47 069 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 28 64 44
48 068 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 0 0 0
49 078 โรงเรียนบ้านนา 10 19 10
50 077 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 28 73 44
51 076 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 0 0 0
52 075 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 0 0 0
53 079 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 24 49 37
54 088 โรงเรียนบ้านบะเสียว 5 7 7
55 090 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 27 46 37
56 089 โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 6 12 10
57 093 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 19 59 30
58 094 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 17 50 30
59 095 โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 3 3 3
60 102 โรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 1 1 1
61 103 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 41 124 56
62 104 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 34 91 57
63 105 โรงเรียนบ้านยางเครือ 0 0 0
64 107 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 26 65 32
65 106 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 0 0 0
66 108 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 12 37 18
67 109 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 18 33 28
68 111 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 27 62 41
69 112 โรงเรียนบ้านละหานค่าย 3 3 3
70 114 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 45 87 65
71 113 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 1 1 1
72 115 โรงเรียนบ้านวังกุง 8 11 11
73 117 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 8 18 13
74 116 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สาขาซับสายอออุปถัมภ์ 0 0 0
75 118 โรงเรียนบ้านวังคมคาย 20 56 35
76 119 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 61 118 95
77 120 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 33 63 52
78 123 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 47 122 81
79 122 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาบ้านวังบายศรี 0 0 0
80 121 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 4 6 6
81 124 โรงเรียนบ้านวังพง 16 25 22
82 125 โรงเรียนบ้านวังมน 12 21 16
83 127 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 22 53 32
84 128 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 35 57 52
85 126 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 30 49 38
86 129 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 60 113 87
87 131 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 7 21 14
88 132 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 49 85 65
89 133 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 24 42 36
90 134 โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 12 25 20
91 136 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 25 62 43
92 135 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 0 0 0
93 138 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 0 0 0
94 137 โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 9 23 9
95 130 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 25 57 36
96 144 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 11 27 16
97 145 โรงเรียนบ้านหนองขาม 12 32 19
98 147 โรงเรียนบ้านหนองจะบก 5 17 8
99 148 โรงเรียนบ้านหนองจาน 4 6 5
100 150 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 35 83 60
101 151 โรงเรียนบ้านหนองดง 10 18 16
102 152 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 12 20 14
103 154 โรงเรียนบ้านหนองตอ 10 23 18
104 156 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 15 39 25
105 155 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 46 90 66
106 157 โรงเรียนบ้านหนองตานา 9 17 13
107 158 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 4 6 5
108 159 โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 0 0 0
109 160 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 42 123 67
110 161 โรงเรียนบ้านหนองผักชี 25 54 40
111 162 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 11 14 14
112 166 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 36 80 52
113 222 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(คิดเลขเร็ว) 0 0 0
114 167 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 15 72 22
115 168 โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 11 19 16
116 170 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 13 20 15
117 172 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 3 3 3
118 146 โรงเรียนบ้านหนองแขม 16 31 22
119 149 โรงเรียนบ้านหนองโจด 22 37 32
120 153 โรงเรียนบ้านหนองโดน 3 6 5
121 169 โรงเรียนบ้านหนองโสน 7 14 8
122 171 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 17 32 24
123 163 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 5 10 5
124 174 โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 0 0 0
125 223 โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์) 17 35 27
126 183 โรงเรียนบ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 0 0 0
127 186 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 20 37 29
128 185 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 18 60 34
129 187 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 12 43 19
130 179 โรงเรียนบ้านห้วย 8 15 14
131 176 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 29 53 27
132 177 โรงเรียนบ้านห้วยบง 9 17 15
133 180 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 14 24 14
134 181 โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 2 2 2
135 175 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 6 13 10
136 182 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 2 2 2
137 029 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 37 86 54
138 033 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 4 8 7
139 058 โรงเรียนบ้านเดื่อ 6 14 7
140 073 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 1 1 1
141 139 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 9 46 20
142 140 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 8 21 14
143 048 โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 7 15 10
144 030 โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 17 36 22
145 034 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 21 37 32
146 035 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 19 45 32
147 040 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 9 14 14
148 043 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 12 24 21
149 042 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 25 44 37
150 041 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 15 20 18
151 038 โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 1 1 1
152 039 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 19 24 24
153 044 โรงเรียนบ้านโคกแสว 19 27 24
154 037 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 30 53 43
155 036 โรงเรียนบ้านโคกไค 1 10 5
156 080 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 39 59 49
157 081 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 26 53 43
158 083 โรงเรียนบ้านโนนฝาย 2 6 2
159 084 โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 22 68 36
160 085 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 13 21 19
161 086 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 5 7 5
162 087 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 22 30 28
163 082 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 49 77 63
164 101 โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 3 3 3
165 097 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 32 63 46
166 100 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 30 67 50
167 099 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 10 18 14
168 096 โรงเรียนบ้านโป่งเกต 7 9 9
169 141 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 14 33 21
170 142 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 44 87 63
171 143 โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 9 14 9
172 188 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 11 22 18
173 189 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 19 32 27
174 074 โรงเรียนบ้านไทรงาม 11 28 17
175 110 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 54 128 86
176 191 โรงเรียนปากจาบวิทยา 46 98 71
177 192 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 6 8 7
178 198 โรงเรียนรังงามวิทยา 27 72 45
179 197 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 13 34 20
180 199 โรงเรียนวังกะอาม 2 2 2
181 200 โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 2 4 3
182 201 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 20 39 28
183 203 โรงเรียนหนองกกสามัคคี 5 5 5
184 204 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 17 25 18
185 205 โรงเรียนหัวสระวิทยา 61 117 85
186 206 โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 6 9 8
187 207 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 15 38 24
188 208 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 3 3 3
189 209 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 61 152 95
190 002 โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 5 6 6
191 005 โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 3 13 6
192 006 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 28 49 41
193 003 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 48 102 71
194 004 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 59 153 96
195 193 โรงเรียนโป่งขุนเพชร 29 62 46
196 194 โรงเรียนมงคลศึกษา 0 0 0
197 195 โรงเรียนมะนะศึกษา 32 60 41
198 196 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 12 33 12
199 202 โรงเรียนศรีเทพบาล 21 33 24
200 211 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ 23 91 47
201 212 โรงเรียนอนุบาลปรีญาภัทร 0 0 0
202 213 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 0 0 0
203 220 โรงเรียนโบว์มอนร่วมพัฒนา 13 21 16
รวม 3647 7851 5371
13222

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]