งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

รายการหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญประชุม   , เอกสารขอแก้ไขเปลี่ยนตัว
                ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                                ครั้งที่  67  ปีการศึกษา  2560

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
******************************************************************
ลำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
เตรียมการจัดการแข่งขัน
1. ประชุมศูนย์แข่งขัน และผู้ดูแลระบบศูนย์แข่งขัน 14 กันยายน 2560
2. ประชุมผู้ดูแลระบบ ของโรงเรียน 19 กันยายน 2560
3. เปิดระบบการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน 26 กันยายน 2560 
ถึง 10 ตุลาคม 2560
4. ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 10 ตุลาคม 2560
เวลา 23.59 น.
5. ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เพิ่มเติม 12 – 16 ตุลาคม 2560
6. ปิดระบบการแก้ไข เพิ่มเติม 16 ตุลาคม 2560
เวลา 23.59 น.
7. พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 18 ตุลาคม 2560
วันจัดการแข่งขัน (โดยศูนย์ สพม.20 กลุ่ม 1,2,3,4 และศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนรวม)
1. กลุ่ม 1 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 30 - 31 ตุลาคม 2560
2. กลุ่ม 2 โรงเรียนกุมภวาปี
3. กลุ่ม 3 โรงเรียนหนองหาน
4. กลุ่ม 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) โรงเรียนราชินูทิศ 2
หลังจัดแข่งขัน
1. ประกาศผลการแข่งขัน   2 พฤศจิกายน 2560
2. พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 10 พฤศจิกายน 2560
3. ประชุมสรุปผลและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียน 24 พฤศจิกายน 2560
4. โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 27 พฤศจิกายน 2560

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)
1. เปิดระบบ ตรวจสอบ แก้ไข รายชื่อนักเรียน ครู 3 – 5 ธันวาคม  2560
2. อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ 6 – 7 ธันวาคม  2560
3. พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ      8 ธันวาคม  2560
4. การแข่งขันระดับภาค 20-22 ธันวาคม 2560
  ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08:53 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 21
จำนวนทีม 943
จำนวนนักเรียน 2,263
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,487
จำนวนกรรมการ 1,088
ครู+นักเรียน 3,750
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,838
ประกาศผลแล้ว 182/182 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 2
สัปดาห์ที่แล้ว 5
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 17
ปีนี้ 21
ทั้งหมด 104,960