งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน  โรงเรียน ที่ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันกิจกรรม ดังนี้ ทุกโรงเรียน
เรื่อง  แจ้งครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ร่วมแข่งขันกิจกรรม ดังนี้ ทุกโรงเรียน


1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    1) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
          ให้ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560  ส่งที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกุมภวาปี
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    1) การแข่งขันบทอาขยาน ม.1-3
         หัวข้อการแข่งขัน

             บทบังคับ = โคลงโลกนิติ
             บทหลัก
                ๑. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
                ๒. นิราศภูเขาทอง
                ๓. อิศรญาณภาษิต
             บทเลือก
                ๑. วัฒนธรรม
                ๒. บุพการี
                ๓. รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต
      2) การแข่งขันบทอาขยาน ม.4-6
             หัวข้อการแข่งขัน

             บทบังคับ = ลิลิตตะเลงพ่าย
             บทหลัก
                 ๑. มหาเวสสันดรชาดก
                 ๒. นมัสการอาจริยคุณ
                 ๓. กาพย์เห่เรือ
             บทเลือก
                 ๑. นิราศพระบาท
                 ๒. ธรรมาธรรมะสงคราม
                 ๓. มงคลสูตรคำฉันท์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    1) การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-3
        หัวข้อการแข่งขัน
        1. Environment
               How can you make your school clean and green?
        2.  Family
               How does your family improve your lifestyle?
        3. Education (English)
               Why should we learn English?
    1) การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-6
        หัวข้อการแข่งขัน
        1. Technology
             What are the advantages and disadvantages of using technology?
        2. Environment
             Why is it important to save the environment?
        3. Education
             How does your education guide you to your future career?

         ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                           ครั้งที่  67  ปีการศึกษา  2560

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
****************************************************************** <
ลำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
เตรียมการจัดการแข่งขัน
1. ประชุมศูนย์แข่งขัน และผู้ดูแลระบบศูนย์แข่งขัน 14 กันยายน 2560
2. ประชุมผู้ดูแลระบบ ของโรงเรียน 19 กันยายน 2560
3. เปิดระบบการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน 26 กันยายน 2560 
ถึง 10 ตุลาคม 2560
4. ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 10 ตุลาคม 2560
เวลา 23.59 น.
5. ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เพิ่มเติม 12 – 16 ตุลาคม 2560
6. ปิดระบบการแก้ไข เพิ่มเติม 16 ตุลาคม 2560
เวลา 23.59 น.
7. พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 18 ตุลาคม 2560
วันจัดการแข่งขัน (โดยศูนย์ สพม.20 กลุ่ม 1,2,3,4 และศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนรวม)
1. กลุ่ม 1 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 30 - 31 ตุลาคม 2560
2. กลุ่ม 2 โรงเรียนกุมภวาปี
3. กลุ่ม 3 โรงเรียนหนองหาน
4. กลุ่ม 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) โรงเรียนราชินูทิศ 2
หลังจัดแข่งขัน
1. ประกาศผลการแข่งขัน   2 พฤศจิกายน 2560
2. พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 10 พฤศจิกายน 2560
3. ประชุมสรุปผลและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียน 24 พฤศจิกายน 2560
4. โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 27 พฤศจิกายน 2560

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)
1. เปิดระบบ ตรวจสอบ แก้ไข รายชื่อนักเรียน ครู 3 – 5 ธันวาคม  2560
2. อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ 6 – 7 ธันวาคม  2560
3. พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ      8 ธันวาคม  2560
4. การแข่งขันระดับภาค 17-19 ธันวาคม 2560
  ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08:52 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 23
จำนวนทีม 1,046
จำนวนนักเรียน 2,394
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,641
จำนวนกรรมการ 1,195
ครู+นักเรียน 4,035
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,230
ประกาศผลแล้ว 185/222 (83.33%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 4
สัปดาห์ที่แล้ว 8
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 66
ปีนี้ 83
ทั้งหมด 114,462