งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.29)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งไปถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่ม 3
ให้เข้าตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และกรรมการให้ถูกต้อง 
ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 16.00 น.
เพราะจะเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรได้ใน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป


ลำดับที่ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น ดังนี้

สพม.29 กลุ่ม 3 ลำดับที่ 58
<< ลำดับ >>

ถ้ามีการเปลี่ยนตัว แก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู และกรรมการประสานงานกับครูผู้ดูแลแต่ละกลุ่มได้
รายชื่อครูผู้ดูแลรับผิดชอบ
ที่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน เบอร์โทร กลุ่ม
1 นายวิชิตพงษ์ บุญช่วย โรงเรียนหนามแท่ง 0914701497 ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
2 นายอาทิตย์ สุจริต โรงเรียนเชียงแก้ว 0961240205 การงานอาชีพ และคอม
3 นางกุหลาบ สังฆะมณี โรงเรียนตาลสุม 0902798989 คณิตศาสตร์
4 นางสาวสิริโสภา ดวงแก้ว โรงเรียนเอือดใหญ่ 0819555702 วิทยาศาสตร์
5 นางราตรี แสนอ้วน
นางสาวอภัสรา  บุญมา
โรงเรียนสิรินธร 0922917918
0868768106
ภาษาไทย
6 นางสาวพฤติพร วรรณศรี โรงเรียนโขงเจียม ‭0619248488 สุขศึกษาและพละศึกษา
7 นายตระการเกียรติ ไชยสัตย์ โรงเรียนศรีเมืองฯ 0818302250 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 นางสาวภาวิณี แก้วคำรอด โรงเรียนศรีเมืองฯ 0980974299 สาระสังคม
9 นางสุภาวดี คูณทอง โรงเรียนอ่างศิลา 0810765288 ภาษาต่างประเทศ
         
 
 
  การประชุมการแข่งขัน

การประชุมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 กลุ่ม 3 สหวิทยาเขต 7


ภาพกิจกรรม
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 12:02 น.

ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 10 ตุลาคม 2560
ปิดระบบรายชื่อ แก้ไขนักเรียน/ครู => 10 ตุลาคม 2560
ประชุมกรรมการแข่งขัน => 1 พฤศจิกายน 2560
พิมพเอกสารการแข่งขัน => 5-10 พฤศจิกายน 2560
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>  13-14 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน =>  18 พฤศจิกายน 2560
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>
http://www.esan67.sillapa.net/
โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู =>
http://www.esan67.sillapa.net/
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว =>
http://www.esan67.sillapa.net/
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>
http://www.esan67.sillapa.net/
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>
http://www.esan67.sillapa.net/
การแข่งขันระดับภาค => 17-19 ธันวาคม 2560
เว็บไซต์โรงเรียนใน สหวิทยาเขต


 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 12
จำนวนทีม 639
จำนวนนักเรียน 1,379
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 969
จำนวนกรรมการ 828
ครู+นักเรียน 2,348
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,176
ประกาศผลแล้ว 160/160 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 8
สัปดาห์ที่แล้ว 168
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 190
ปีนี้ 198
ทั้งหมด 87,123