แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 111 97 91.51% 8 7.55% 1 0.94% 0 0% 106
2 โรงเรียนนารีนุกูล 129 89 75.42% 17 14.41% 10 8.47% 2 1.69% 118
3 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 94 53 60.92% 26 29.89% 5 5.75% 3 3.45% 87
4 โรงเรียนอาเวมารีอา 93 48 53.93% 21 23.6% 10 11.24% 10 11.24% 89
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 87 42 53.16% 20 25.32% 7 8.86% 10 12.66% 79
6 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 90 39 49.37% 20 25.32% 9 11.39% 11 13.92% 79
7 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 80 35 50.72% 18 26.09% 10 14.49% 6 8.7% 69
8 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 56 23 45.1% 14 27.45% 6 11.76% 8 15.69% 51
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 53 21 45.65% 15 32.61% 5 10.87% 5 10.87% 46
10 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 33 21 67.74% 3 9.68% 5 16.13% 2 6.45% 31
11 โรงเรียนบ้านพิณโท 79 19 31.15% 16 26.23% 16 26.23% 10 16.39% 61
12 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 47 18 38.3% 15 31.91% 11 23.4% 3 6.38% 47
13 โรงเรียนเซนต์เอเมลี 27 16 59.26% 8 29.63% 2 7.41% 1 3.7% 27
14 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 45 16 53.33% 4 13.33% 5 16.67% 5 16.67% 30
15 โรงเรียนปทุมวิทยากร 48 15 35.71% 15 35.71% 4 9.52% 8 19.05% 42
16 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 38 15 44.12% 6 17.65% 9 26.47% 4 11.76% 34
17 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 18 15 83.33% 1 5.56% 1 5.56% 1 5.56% 18
18 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 21 13 61.9% 6 28.57% 2 9.52% 0 0% 21
19 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 30 13 43.33% 2 6.67% 8 26.67% 7 23.33% 30
20 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 36 10 29.41% 11 32.35% 7 20.59% 6 17.65% 34
21 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 20 10 52.63% 5 26.32% 1 5.26% 3 15.79% 19
22 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 31 8 33.33% 9 37.5% 3 12.5% 4 16.67% 24
23 โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 36 6 23.08% 9 34.62% 7 26.92% 4 15.38% 26
24 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 25 6 30% 9 45% 4 20% 1 5% 20
25 โรงเรียนสมเด็จ 21 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 4 23.53% 17
26 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 56 6 25% 4 16.67% 4 16.67% 10 41.67% 24
27 โรงเรียนมารีย์นิรมล 19 6 40% 3 20% 2 13.33% 4 26.67% 15
28 โรงเรียนอุบลวิทยากร 24 6 37.5% 2 12.5% 4 25% 4 25% 16
29 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 18 5 27.78% 5 27.78% 6 33.33% 2 11.11% 18
30 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 12 4 36.36% 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 11
31 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 34 3 9.38% 15 46.88% 8 25% 6 18.75% 32
32 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี 17 2 14.29% 3 21.43% 4 28.57% 5 35.71% 14
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล 0862603777
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]