สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกิตติญาณวิทยา 0 0 0
2 008 โรงเรียนนันตาศึกษา 0 0 0
3 012 โรงเรียนบ้านพิณโท 79 183 129
4 016 โรงเรียนปทุมวิทยากร 48 84 53
5 017 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 56 128 77
6 019 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0
7 021 โรงเรียนมารีย์นิรมล 19 42 32
8 022 โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 36 63 42
9 026 โรงเรียนสมเด็จ 21 72 33
10 032 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 90 195 119
11 033 โรงเรียนอาเวมารีอา 93 170 127
12 035 โรงเรียนอุบลวิทยากร 24 41 24
13 036 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 18 31 22
14 023 โรงเรียนเซนต์เอเมลี 27 58 40
15 013 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 31 63 40
16 004 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี 17 29 19
17 005 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 38 71 56
18 006 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 45 125 68
19 009 โรงเรียนนารีนุกูล 129 341 213
20 010 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 21 40 31
21 011 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 36 59 50
22 015 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 56 180 85
23 020 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 80 189 120
24 025 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 25 45 37
25 027 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 12 42 19
26 029 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 47 102 70
27 030 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 33 65 46
28 031 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 18 26 22
29 034 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 30 47 34
30 002 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 34 48 45
31 003 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 94 224 145
32 007 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 87 174 130
33 014 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 111 322 177
34 028 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 20 28 27
35 018 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 0 0 0
36 024 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 53 126 82
รวม 1528 3413 2214
5627

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล 0862603777
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]