แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 168 148 93.67% 5 3.16% 3 1.9% 2 1.27% 158
2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 163 143 88.82% 14 8.7% 3 1.86% 1 0.62% 161
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 150 131 92.91% 9 6.38% 1 0.71% 0 0% 141
4 โรงเรียนกันทรารมณ์ 159 126 84% 14 9.33% 7 4.67% 3 2% 150
5 โรงเรียนขุขันธ์ 141 103 79.23% 17 13.08% 6 4.62% 4 3.08% 130
6 โรงเรียนกำแพง 121 99 85.34% 11 9.48% 4 3.45% 2 1.72% 116
7 โรงเรียนปรางค์กู่ 141 91 73.39% 18 14.52% 11 8.87% 4 3.23% 124
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 143 80 59.26% 38 28.15% 12 8.89% 5 3.7% 135
9 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 148 78 61.42% 31 24.41% 13 10.24% 5 3.94% 127
10 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 103 71 73.2% 12 12.37% 9 9.28% 5 5.15% 97
11 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 125 68 60.71% 26 23.21% 12 10.71% 6 5.36% 112
12 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 133 64 54.7% 31 26.5% 14 11.97% 8 6.84% 117
13 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 96 60 68.97% 11 12.64% 11 12.64% 5 5.75% 87
14 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 117 55 61.11% 26 28.89% 5 5.56% 4 4.44% 90
15 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 109 51 49.04% 30 28.85% 15 14.42% 8 7.69% 104
16 โรงเรียนละทายวิทยา 102 44 54.32% 20 24.69% 11 13.58% 6 7.41% 81
17 โรงเรียนกระแชงวิทยา 94 44 53.66% 16 19.51% 8 9.76% 14 17.07% 82
18 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 78 40 57.97% 15 21.74% 9 13.04% 5 7.25% 69
19 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 83 39 59.09% 20 30.3% 4 6.06% 3 4.55% 66
20 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 82 38 52.05% 19 26.03% 10 13.7% 6 8.22% 73
21 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 70 36 59.02% 19 31.15% 4 6.56% 2 3.28% 61
22 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 62 36 62.07% 14 24.14% 6 10.34% 2 3.45% 58
23 โรงเรียนบึงบูรพ์ 76 34 53.13% 17 26.56% 5 7.81% 8 12.5% 64
24 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 73 32 48.48% 15 22.73% 14 21.21% 5 7.58% 66
25 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 91 31 39.74% 25 32.05% 18 23.08% 4 5.13% 78
26 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 80 31 45.59% 21 30.88% 11 16.18% 5 7.35% 68
27 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 64 31 53.45% 8 13.79% 9 15.52% 10 17.24% 58
28 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 69 30 46.15% 23 35.38% 6 9.23% 6 9.23% 65
29 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 71 30 46.15% 21 32.31% 7 10.77% 7 10.77% 65
30 โรงเรียนพยุห์วิทยา 67 29 46.77% 13 20.97% 10 16.13% 10 16.13% 62
31 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 60 29 56.86% 10 19.61% 6 11.76% 6 11.76% 51
32 โรงเรียนราษีไศล 65 28 48.28% 19 32.76% 6 10.34% 5 8.62% 58
33 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 72 27 42.19% 18 28.13% 10 15.63% 9 14.06% 64
34 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 66 27 48.21% 15 26.79% 10 17.86% 4 7.14% 56
35 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 49 27 69.23% 7 17.95% 5 12.82% 0 0% 39
36 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 66 25 42.37% 18 30.51% 6 10.17% 10 16.95% 59
37 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 74 23 37.7% 23 37.7% 11 18.03% 4 6.56% 61
38 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 60 23 47.92% 10 20.83% 7 14.58% 8 16.67% 48
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 54 22 44% 13 26% 7 14% 8 16% 50
40 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 43 22 59.46% 7 18.92% 4 10.81% 4 10.81% 37
41 โรงเรียนเคียวนำ 52 21 41.18% 20 39.22% 6 11.76% 4 7.84% 51
42 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 57 21 39.62% 14 26.42% 12 22.64% 6 11.32% 53
43 โรงเรียนรวมสินวิทยา 54 21 42% 14 28% 11 22% 4 8% 50
44 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 88 20 29.85% 27 40.3% 13 19.4% 7 10.45% 67
45 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 57 20 36.36% 16 29.09% 12 21.82% 7 12.73% 55
46 โรงเรียนน้ำคำวิทยา 59 20 38.46% 16 30.77% 10 19.23% 6 11.54% 52
47 โรงเรียนละลมวิทยา 47 20 50% 11 27.5% 4 10% 5 12.5% 40
48 โรงเรียนมารีวิทยา 33 20 60.61% 7 21.21% 5 15.15% 1 3.03% 33
49 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 66 20 55.56% 7 19.44% 2 5.56% 7 19.44% 36
50 โรงเรียนสวายพิทยาคม 73 18 36% 18 36% 6 12% 8 16% 50
51 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 76 18 30.51% 16 27.12% 15 25.42% 10 16.95% 59
52 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 80 18 31.03% 16 27.59% 14 24.14% 10 17.24% 58
53 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 49 16 38.1% 13 30.95% 10 23.81% 3 7.14% 42
54 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 33 16 72.73% 5 22.73% 1 4.55% 0 0% 22
55 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 53 15 39.47% 15 39.47% 5 13.16% 3 7.89% 38
56 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 45 15 36.59% 12 29.27% 6 14.63% 8 19.51% 41
57 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 46 15 40.54% 12 32.43% 4 10.81% 6 16.22% 37
58 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 50 14 45.16% 12 38.71% 4 12.9% 1 3.23% 31
59 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 37 13 37.14% 10 28.57% 7 20% 5 14.29% 35
60 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 52 13 30.95% 9 21.43% 13 30.95% 7 16.67% 42
61 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 20 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
62 โรงเรียนบ้านโดนอาว 41 12 40% 10 33.33% 6 20% 2 6.67% 30
63 โรงเรียนหนองคูวิทยา 44 11 33.33% 8 24.24% 11 33.33% 3 9.09% 33
64 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง 38 11 39.29% 6 21.43% 8 28.57% 3 10.71% 28
65 โรงเรียนบ้านตาอุด 36 11 42.31% 3 11.54% 6 23.08% 6 23.08% 26
66 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 39 10 30.3% 9 27.27% 10 30.3% 4 12.12% 33
67 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 31 9 39.13% 4 17.39% 2 8.7% 8 34.78% 23
68 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 25 9 45% 3 15% 7 35% 1 5% 20
69 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 49 8 24.24% 15 45.45% 7 21.21% 3 9.09% 33
70 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 85 8 19.51% 11 26.83% 10 24.39% 12 29.27% 41
71 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 19 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
72 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 20 7 41.18% 2 11.76% 5 29.41% 3 17.65% 17
73 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 9 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
74 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 36 6 25% 11 45.83% 4 16.67% 3 12.5% 24
75 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 20 6 37.5% 3 18.75% 4 25% 3 18.75% 16
76 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 17 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
77 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 12 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
78 โรงเรียนบกวิทยาคม 20 4 30.77% 7 53.85% 2 15.38% 0 0% 13
79 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 20 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
80 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 15 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
81 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา 10 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
82 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 13 2 20% 1 10% 3 30% 4 40% 10
83 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 11 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
84 โรงเรียนไตรมิตร 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
85 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 23 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 7 58.33% 12
86 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 16 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
87 โรงเรียนวัดจันทาราม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
88 โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนเกียรติแก้ววิทยา 18 0 0% 5 29.41% 7 41.18% 5 29.41% 17
91 โรงเรียนดงรักวิทยา 24 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
92 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา 7 0 0% 0 0% 1 20% 4 80% 5
93 โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ 10 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
94 โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
95 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
96 โรงเรียนโพธิ์วงษ์วิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 service
ศน.สิทธิพงษ์ สุพรม โทรศัพท์ :: 0823709805 , นายศิวพล ลันละนา โทรศัพท์ :: 0868697898 และ นายก้องหล้า พรมดวงดี โทรศัพท์ :: 0985686617
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]