สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนนิรมลวิทยา 0 0 0
2 014 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 38 79 61
3 020 โรงเรียนศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ 1 2 2
4 005 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 0 0 0
5 006 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 61 114 75
6 002 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 90 195 137
7 003 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 70 135 98
8 007 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 26 46 40
9 008 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 39 80 61
10 010 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 72 209 116
11 011 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 49 90 66
12 012 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 115 334 189
13 018 โรงเรียนร่มเกล้า 111 221 154
14 022 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 135 379 228
15 023 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 120 305 194
16 004 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 42 63 54
17 009 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 55 106 81
18 015 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 64 139 98
19 016 โรงเรียนโพนพิทยาคม 46 86 69
20 019 โรงเรียนร่มไทรวิทยา 0 0 0
21 021 โรงเรียนสกลทวาปี 27 31 28
22 017 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 56 133 79
รวม 1217 2747 1830
4577

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 สกลนคร โซน 1esan67.sillapa.net/sm-snk1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]