แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 120 115 95.83% 5 4.17% 0 0% 0 0% 120
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 135 110 84.62% 14 10.77% 6 4.62% 0 0% 130
3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 115 91 84.26% 11 10.19% 5 4.63% 1 0.93% 108
4 โรงเรียนร่มเกล้า 111 85 82.52% 15 14.56% 1 0.97% 2 1.94% 103
5 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 90 53 67.09% 19 24.05% 5 6.33% 2 2.53% 79
6 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 72 47 67.14% 16 22.86% 4 5.71% 3 4.29% 70
7 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 70 45 71.43% 14 22.22% 3 4.76% 1 1.59% 63
8 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 55 40 74.07% 7 12.96% 3 5.56% 4 7.41% 54
9 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 56 39 70.91% 8 14.55% 6 10.91% 2 3.64% 55
10 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 64 38 65.52% 8 13.79% 10 17.24% 2 3.45% 58
11 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 61 36 65.45% 15 27.27% 3 5.45% 1 1.82% 55
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 42 27 71.05% 6 15.79% 2 5.26% 3 7.89% 38
13 โรงเรียนโพนพิทยาคม 46 24 54.55% 8 18.18% 8 18.18% 4 9.09% 44
14 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 39 20 52.63% 12 31.58% 5 13.16% 1 2.63% 38
15 โรงเรียนสกลทวาปี 27 16 64% 3 12% 5 20% 1 4% 25
16 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 49 15 37.5% 18 45% 6 15% 1 2.5% 40
17 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 38 13 39.39% 16 48.48% 3 9.09% 1 3.03% 33
18 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 26 11 44% 10 40% 3 12% 1 4% 25
19 โรงเรียนศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 สกลนคร โซน 1esan67.sillapa.net/sm-snk1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]