งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1/1 7 พ.ย. 2560 09.00-12.00 08.30 รายงานตัว
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1/2 7 พ.ย. 2560 09.00-12.00 08.30 รายงานตัว
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1/3 7 พ.ย. 2560 09.00-12.00 08.30 รายงานตัว
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1/4 7 พ.ย. 2560 09.00-12.00 08.30 รายงานตัว
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1/5 7 พ.ย. 2560 09.00-12.00 08.30 รายงานตัว
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1/6 7 พ.ย. 2560 09.00-12.00 08.30 รายงานตัว
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 1/7 7 พ.ย. 2560 09.00-12.00 08.30 รายงานตัว
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 1/8 7 พ.ย. 2560 09.00-12.00 08.30 รายงานตัว
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2/1 7 พ.ย. 2560 09.00-12.00 08.30 รายงานตัว
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2/2 7 พ.ย. 2560 09.00-12.00 08.30 รายงานตัว
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2/3 7 พ.ย. 2560 09.00-12.00 08.30 รายงานตัว
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง 1 7 พ.ย. 2560 09.00-12.00 08.30 รายงานตัว
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง 1 7 พ.ย. 2560 09.00-12.00 08.30 รายงานตัว


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 สกลนคร โซน 1esan67.sillapa.net/sm-snk1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]