งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 (ห้องเก็บตัว 142) 7 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 (ห้องเก็บตัว 145) 7 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 1 ห้อง ใต้อาคาร 1 (ตะวันออก) 7 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 1 ห้อง ใต้อาคาร 1 (ตะวันตก) 7 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 7 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 7 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคารอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคารอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคารชั่วคราว 1 ห้อง ช. 1.1 (ห้องเก็บตัว ช. 1.2) 7 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคารชั่วคราว 1 ห้อง ช. 1.5 (ห้องเก็บตัว ช.1.4) 7 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ห้อง ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา (ห้องเก็บตัว ห้องสมุด) 7 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมห้วยทราย1 (ห้องเก็บตัว ห้องประชุมห้วยทราย2) 7 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ห้อง อาคารธรรมศาลา 7 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 สกลนคร โซน 1esan67.sillapa.net/sm-snk1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]