งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 96 ปี ชั้น 2 ห้อง 1 (สอบ)/อาคาร 4 ชั้น 3 ห้องเคมี (ปฏิบัติ) 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 96 ปี ชั้น 2 ห้อง 1 (สอบ)/อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง เคมี (ปฏิบัติ 8 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารหอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารหอประชุม 8 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารหอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารหอประชุม 8 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารนะมัตถุ โพธิยา เวทีใต้อาคาร 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารนะมัตถุ โพธิยา เวทีใต้อาคาร 8 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารหอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารหอประชุม 8 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 8 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 สกลนคร โซน 1esan67.sillapa.net/sm-snk1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]