งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 96 ปี ชั้น 4 ห้อง 1 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 96 ปี ชั้น 4 ห้อง 1 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 2 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 4 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง GSP 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง GSP 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โสตทัศนูปกรณ์ 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โสตทัศนูปกรณ์ 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 96 ปี ชั้น 3 ห้อง 1 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 96 ปี ชั้น 3 ห้อง 1 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 96 ปี ชั้น 1 ห้อง 1 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 96 ปี ชั้น 1 ห้อง 1 7 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายงานตัว 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 สกลนคร โซน 1esan67.sillapa.net/sm-snk1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]