สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร น.ส.อัจฉราพร ใครบุตร   0810506119
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร นายอุทัย มุ่งกั้นกลาง   0864333466
3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร นางเกษร หนุยจันทึุก   0812630891

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 สกลนคร โซน 1esan67.sillapa.net/sm-snk1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]