งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บไซต์ สพม.

[แบบสำรวจที่พักนอน][แบบสำรวจที่พักโรงเรียน/วัด/สถานที่ราชการ]


ครู นักเรียน | กรรมการ | คณะกรรมการจัดการแข่งขัน


ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครพนม (เพิ่มเติม) รายละเอียดคลิก
เกณฑ์การแก้ไขชื่อ เปลี่ยนแปลงนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน


[หนังสือขอแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัว]  [หนังสือขอเพิ่มชื่อนักเรียน ครู
*การดำเนินการหลังปิดการลงทะเบียน ยื่น ณ จุดรายงานตัว (วันแข่งขัน)*
ประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระเป็นผู้พิจารณา
  ประกาศกลุ่มสาระฯวิทย์
1.อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.1-3  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาเซลล์คุมของใบ
2.อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  ม.4-6 เรื่อง การไตเตรดหาความเข้มข้นของสารละลาย
05/09/60 (ได้แจ้งในตารางการแข่งขันแล้วก่อนหน้าที่)
วันอังคาร ที่ 05 กันยายน 2560 เวลา 11:42 น.
  ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
-เรียนคุณครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน A-MATH ในวันที่ 6-7ก.ย 2560 นี้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯจึงกำหนดให้ครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันให้นำกระดาน A-MATH มาร่วมใช้ในการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้  04/09/60
วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 21:29 น.
  ประกาศสุขศึกษา และพลศึกษา
-คึตะมวยไทย, ทุักษะมวยไทย ม 1-3, ทุักษะมวยไทย ม 4-6 แข่งวันที่ 6 กันยายน ยน 2560 ณ.หอประชุมมรุกขนคร รร นครพนมวิทยาคม  เวลา 13.00-16.30
-แอโรบิค แข่งวันที่ 6 กันยายน  2560 ณ.หอประชุมมรุกขนคร รร นครพนมวิทยาคม เวลา 09.00-12.00 น.
 
-ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม 1-3 สอบวันที่ 6 กันยายน 2560
-ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม 4-6 สอบวันที่ 7 กันยายน 2560
อาคาร 2  ห้อง  237-238  รร นครพนมวิทยาคม
รายงานตัวเวลา 11.00 น.เริ่ม แข่งขัน เวลา 13.00 น.
 
แจ้งถึงโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา มต้นและปลาย  ส่งข้อสอบเพื่อคัดเลือกทำข้อสอบ แข่งขัน
ส่งข้อสอบ ในวันทำการแข่งขัน ก่อนเวลา 09.00 น.
1. ข้อสอบปรนัย  15 ข้อ 4 ตัวเลือก ก ข ค ง
 
ข้อสอบพลศึกษา 20  ข้อ   สุขศึกษา 20 ข้อ  รวม 40 ข้อ
ข้อสอบพลศึกษา 20 ข้อประกอบด้วย
1. ปรนัย  15  ข้อ 4 ตัวเลือก  ก ข ค ง 
2. อัตนัย 5   ข้อ  ถาม-ตอบ
ข้อสอบสุขศึกษา 20 ข้อประกอบด้วย
1. ปรนัย  15  ข้อ 4 ตัวเลือก  ก ข ค ง 
2. อัตนัย 5   ข้อ  ถาม-ตอบ
 
ตัวอักษร 16  ไทยสารบัญ
04/09/2560
วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 11:18 น.
  ประการกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
-ให้ผู้เข้าแข่งกิจกรรมแกะสลักผักและผลไม้ ม.ต้น / ม.ปลาย  เตรียมผักและผลไม้มาแกะสลักอย่างน้อย  5  ชนิด   04/09/2650
วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 11:13 น.
  ประกาศจากคอมพิวเตอร์
-การแข่งขัน web editer ม.ต้น  ใช้หัวข้อ  ไทยแลนด์ 4.0  04/09/2560
-การแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์และพิการเรียนร่วม > อ่านรายละเอียด

วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 11:12 น.
  ประกาศจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เริ่มลงทะเบีบน 08.00 - 08.30
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3, และการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ใช้หัวข้อดังต่อไปนี้
- ขับขี่ปลอดภัยสู่นวัตกรรมไทยแลนต์ 4.0
- ขยะสร้างสรรค์น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ไทยแลนต์ 4.0
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ไทยแลนต์ 4.0
04/09/2560
วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 10:11 น.
  ประกาศกลุ่มสาระฯภาษาไทย
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๗ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯภาษาไทย อ่านรายละเอียด    04/09/2560
วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 09:44 น.
  ประการกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
ภาพยนต์สั้น ม.ต้น(1-3) ย้ายไปแข่งขันในวันที่ 7 ก.ย 2560  (04/09/2560)
วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 09:31 น.
  ประกาศการแข่งขันหุ่นยนต์ 2560
วันอาทิตย์ ที่ 03 กันยายน 2560 เวลา 21:16 น.
  ประกาศ​กลุ่มสาระศิลปะ
     เรียน  คุณครูนาฏศิลป์ (นครพนม)  ทุกท่าน  คุณครูท่านใดที่มีความประสงค์จะส่งนาฏศิลป์สร้างสรรค์ทุกระดับ ขอความกรุณาส่งรูปเล่มโครงงาน  ซีดีภาพนิ่ง และเคลื่อนไหว  ที่ รร.เชียงยืนวิทยา  ภายในวันที่  31  ส.ค.  60  เพื่อจะได้รวบรวมและนำส่งกรรมการผู้ตัดสิน  ในวันประชุมใหญ่  การส่งเอกสารนี้คือเกณฑ์ที่  สพฐ. ปรับปรุงใหม่  สามารถประสานงานได้ที่ครูแอร์  0899417066  หมายเหตุ  ภาพเคลื่อนไหวให้นุ่งผ้าโจงก่อนได้นะครับ  (แผนผังโรงเรียนศรีบัวบาน) 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 17:38 น.
ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
.......อัพเดท 18-8-2560.......

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 3.1.2 หน้า 7 (27 ก.ค. 2560)
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 9 ส.ค. 2560
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่  
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่  
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ คำชีแจ้งการแก้ไข
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่   
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่  
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่  
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 27 ก.ค. 2560
14 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่  
15 ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่  
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่   
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิ๊กที่นี่  

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
คลิ๊กที่นี่

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 53
จำนวนทีม 3,219
จำนวนนักเรียน 7,556
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,069
จำนวนกรรมการ 1,921
ครู+นักเรียน 12,625
ครู+นักเรียน+กรรมการ 14,546
ประกาศผลแล้ว 218/231 (94.37%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 8
สัปดาห์ที่แล้ว 25
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 64
ปีนี้ 98
ทั้งหมด 548,445