สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วาปีปทุม 62 36 19 117
2 สารคามพิทยาคม 61 31 13 105
3 ผดุงนารี 57 38 27 122
4 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 57 32 23 112
5 โกสุมวิทยาสรรค์ 41 20 6 67
6 เชียงยืนพิทยาคม 33 19 11 63
7 บรบือวิทยาคาร 31 34 18 83
8 นาเชือกพิทยาสรรค์ 30 22 17 69
9 เขวาไร่ศึกษา 30 17 16 63
10 ชื่นชมพิทยาคาร 20 22 5 47
11 บรบือ 19 22 21 62
12 นาดูนประชาสรรพ์ 14 15 22 51
13 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 14 9 10 33
14 มัธยมยางสีสุราช 11 4 8 23
15 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 8 12 11 31
16 มัธยมวัดกลางโกสุม 8 10 4 22
17 เขื่อนพิทยาสรรค์ 8 8 9 25
18 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 8 1 3 12
19 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 6 4 7 17
20 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 5 14 5 24
21 โพนงามพิทยานุกูล 5 3 3 11
22 วังยาวศึกษาวิทย์ 5 3 2 10
23 พระกุมารศึกษา 4 9 7 20
24 กู่ทองพิทยาคม 4 1 3 8
25 ประชาพัฒนา 3 5 6 14
26 หัวเรือพิทยาคม 3 4 2 9
27 มิตรภาพ 2 4 2 8
28 หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 2 4 0 6
29 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 2 2 3 7
30 เหล่ายาววิทยาคาร 2 1 2 5
31 แกดำวิทยาคาร 2 0 1 3
32 หนองม่วงวิทยาคาร 1 4 1 6
33 โนนแดงวิทยาคม 1 3 4 8
34 งัวบาวิทยาคม 1 3 1 5
35 โนนราษีวิทยา 1 3 1 5
36 นาภูพิทยาคม 1 2 13 16
37 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1 1 3 5
38 มัธยมชาญวิทยา 1 1 1 3
39 ยางวิทยาคม 1 0 7 8
40 กุดรังประชาสรรค์ 1 0 1 2
41 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 5 1 6
42 มหาวิชานุกูล 0 2 2 4
43 กันทรวิชัย 0 2 1 3
44 มัธยมดงยาง 0 2 0 2
45 มหาชัยพิทยาคาร 0 1 7 8
46 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 1 3 4
47 วรัญญาวิทย์ 0 1 1 2
48 ศรีสุขพิทยาคม 0 0 0 0
รวม 566 437 333 1,336

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]