แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนผดุงนารี 153 125 83.89% 16 10.74% 4 2.68% 4 2.68% 149
2 โรงเรียนวาปีปทุม 144 122 91.04% 11 8.21% 0 0% 1 0.75% 134
3 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 147 118 86.13% 12 8.76% 3 2.19% 4 2.92% 137
4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 131 107 92.24% 7 6.03% 2 1.72% 0 0% 116
5 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 203 96 79.34% 20 16.53% 2 1.65% 3 2.48% 121
6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 126 82 70.69% 17 14.66% 10 8.62% 7 6.03% 116
7 โรงเรียนบรบือ 103 78 78.79% 15 15.15% 2 2.02% 4 4.04% 99
8 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 104 65 72.22% 18 20% 4 4.44% 3 3.33% 90
9 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 78 62 86.11% 4 5.56% 3 4.17% 3 4.17% 72
10 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 89 49 65.33% 13 17.33% 6 8% 7 9.33% 75
11 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 96 43 60.56% 16 22.54% 8 11.27% 4 5.63% 71
12 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 78 43 66.15% 14 21.54% 4 6.15% 4 6.15% 65
13 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 70 37 67.27% 12 21.82% 3 5.45% 3 5.45% 55
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 47 35 85.37% 2 4.88% 3 7.32% 1 2.44% 41
15 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 73 31 53.45% 14 24.14% 6 10.34% 7 12.07% 58
16 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 54 27 52.94% 17 33.33% 4 7.84% 3 5.88% 51
17 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 51 27 57.45% 9 19.15% 3 6.38% 8 17.02% 47
18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 68 26 44.83% 17 29.31% 5 8.62% 10 17.24% 58
19 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 43 21 58.33% 11 30.56% 3 8.33% 1 2.78% 36
20 โรงเรียนประชาพัฒนา 42 21 61.76% 5 14.71% 4 11.76% 4 11.76% 34
21 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 36 21 65.63% 5 15.63% 4 12.5% 2 6.25% 32
22 โรงเรียนมิตรภาพ 38 21 77.78% 3 11.11% 1 3.7% 2 7.41% 27
23 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 57 20 48.78% 11 26.83% 1 2.44% 9 21.95% 41
24 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 45 19 50% 6 15.79% 11 28.95% 2 5.26% 38
25 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 44 17 42.5% 8 20% 10 25% 5 12.5% 40
26 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 48 16 33.33% 17 35.42% 9 18.75% 6 12.5% 48
27 โรงเรียนยางวิทยาคม 46 15 42.86% 7 20% 8 22.86% 5 14.29% 35
28 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 61 14 33.33% 16 38.1% 7 16.67% 5 11.9% 42
29 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 46 14 37.84% 12 32.43% 8 21.62% 3 8.11% 37
30 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 41 13 40.63% 6 18.75% 10 31.25% 3 9.38% 32
31 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 33 12 57.14% 4 19.05% 3 14.29% 2 9.52% 21
32 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 28 11 50% 4 18.18% 5 22.73% 2 9.09% 22
33 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 17 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
34 โรงเรียนโนนราษีวิทยา 28 10 40% 6 24% 3 12% 6 24% 25
35 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 25 8 40% 6 30% 3 15% 3 15% 20
36 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 41 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
37 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 23 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
38 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 22 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 12 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 14 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 12
42 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 28 5 18.52% 9 33.33% 8 29.63% 5 18.52% 27
43 โรงเรียนกันทรวิชัย 25 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 5 38.46% 13
44 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 10 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
45 โรงเรียนมัธยมดงยาง 18 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
46 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
48 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 6 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]