งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ณ โรงเรียนบรบือ และโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 332 12 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 12 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ หอประชุมโรงเรียนบรบือ ห้อง หอประชุม 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ หอประชุมโรงเรียนบรบือ ห้อง หอประชุม 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 12 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 12 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ หอประชุมโรงเรียนบรบือ ห้อง หอประชุม 12 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ หอประชุมโรงเรียนบรบือ ห้อง หอประชุม 12 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียนชั่วคราว1 ห้อง อาคารเรียนชั่วคราว1 12 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียนชั่วคราว2 ห้อง อาคารเรียนชั่วคราว2 12 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 4 ห้อง 541 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 4 ห้อง 541 12 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 336(ห้องอาเซียน) 12 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]