งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ณ โรงเรียนบรบือ และโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 522 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 525 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 3 ห้อง 534,535 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 3 ห้อง 536,537 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 3 ห้อง 531 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 3 ห้อง 531 12 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 3 ห้อง 532 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 3 ห้อง 533 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 528 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 527 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 524 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 523 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]