งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ณ โรงเรียนบรบือ และโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 12 ต.ค. 2560 09.00 - 14.00
-
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง 322(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2) 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 12 ต.ค. 2560 09.00 - 14.00
-
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 11 ต.ค. 2560 09.00-14.00
-
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 11 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 12 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 321(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1) 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3) 12 ต.ค. 2560 09.00-14.00
-
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2) 12 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ศูนย์ ICT ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ ICT 11 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 12 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 12 ต.ค. 2560 09.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]