งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 790 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป แข่งลำดับที่ 1-61
2 791 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป แข่งลำดับที่ 1-61
3 792 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องเรียนพิเศษ 6/10 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป แข่งลำดับที่ 1-61
4 793 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องเรียนพิเศษ 6/10 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป แข่งลำดับที่ 1-61
5 794 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องสมุด 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป แข่งลำดับที่ 1-61
6 795 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องสมุด 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป แข่งลำดับที่ 1-61
7 796 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาคาร 4 ห้อง 421 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป แข่งลำดับที่ 1-61
8 797 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาคาร 4 ห้อง 421 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป แข่งลำดับที่ 1-61
9 798 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา เวทีกลางแจ้ง ห้อง สนามฟุตบอล 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 20

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 21 - 40

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]