งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 123-124 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113-114 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111-112 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115-116 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117-118 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 337 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ห้อง 337 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]