งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา หอประชุม 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา หอประชุม 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา หอประชุม 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา หอประชุม 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดมอนกประสงค์/หอประชุม 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดมอเนกประสงค์/หอประชุม 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
7 627 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622-627 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
8 628 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622-627 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]