งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 และชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คอมพิวเตอร์ 4 แข่งขันลำดับที่ 32-61 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00 คอมพิวเตอร์3 ห้อง 631 คอมพิวเตอร์4 ห้อง 641 ระบบปฏิบัติการ Windows7 64 bit RAM 4 GB
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 แข่งขันลำดับที่ 1-40 คอมพิวเตอร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 41-61 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง221 คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 222 ระบบปฏิบัติการ Windows10 64 bit RAM 4 GB
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 แข่งขันลำดับที่ 1-40 คอมพิวเตอร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 41-61 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง221 คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 222 ระบบปฏิบัติการ Windows10 64 bit RAM 4 GB
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 และชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร๋ 1 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คอมพิวเตอร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 32-61 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00 คอมพิวเตอร์1 ห้อง 638 คอมพิวเตอร์2 ห้อง 648 ระบบปฏิบัติการ Windows7 64 bit RAM 4 GB
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 และชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร๋ 1 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คอมพิวเตอร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 32-61 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00 คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 638 คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 648 ระบบปฏิบัติการ Windows7 64 bit RAM 4 GB
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 แข่งขันลำดับที่ 1-40 คอมพิวเตอร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 41-61 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง221 คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 222 ระบบปฏิบัติการ Windows10 64 bit RAM 4 GB
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 1 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คณิตศาสตร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 32-61 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 คณิตศาสตร์ 1 ห้อง 428 คณิตศาสตร์ 2 ห้อง 426 ระบบปฏิบัติการ Windows7 32bit RAM 2 GB
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 และชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คอมพิวเตอร์ 4 แข่งขันลำดับที่ 32-61 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 คอมพิวเตอร์3 ห้อง 631 คอมพิวเตอร์4 ห้อง 641 ระบบปฏิบัติการ Windows7 64 bit RAM 4 GB
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 และชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คอมพิวเตอร์ 4 แข่งขันลำดับที่ 32-61 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00 คอมพิวเตอร์3 ห้อง 631 คอมพิวเตอร์4 ห้อง 641 ระบบปฏิบัติการ Windows7 64 bit RAM 4 GB
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 และชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คอมพิวเตอร์ 4 แข่งขันลำดับที่ 32-61 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00 คอมพิวเตอร์3 ห้อง 631 คอมพิวเตอร์4 ห้อง 641 ระบบปฏิบัติการ Windows7 64 bit RAM 4 GB
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 1 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คณิตศาสตร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 32-61 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00 คณิตศาสตร์ 1 ห้อง 428 คณิตศาสตร์ 2 ห้อง 426 ระบบปฏิบัติการ Windows7 32bit RAM 2 GB
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ห้อง632 ถึง ห้อง637 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.00 การส่งเอกสารจำนวน 5 เล่ม และซีดี 5 แผ่นภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ส่งที่ นางสาวอมรรัตน์ จุมพล โรงเรียนน้ำพองศึกษา 900 หมู่ 10 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ห้อง642 ถึง ห้อง 647 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.00 การส่งเอกสารจำนวน 5 เล่ม และซีดี 5 แผ่นภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ส่งที่ นางสาวอมรรัตน์ จุมพล โรงเรียนน้ำพองศึกษา 900 หมู่ 10 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 และชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร๋ 1 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คอมพิวเตอร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 32-61 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 62
09.00-14.00 คอมพิวเตอร์1 ห้อง 638 คอมพิวเตอร์2 ห้อง 648 ระบบปฏิบัติการ Windows7 64 bit RAM 4 GB


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]