งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
เรียน  admin  แต่ละโรงเรียนทุกท่าน 
        ในนามของตัวแทน  admin  ศูนย์การแข่งขันที่  4  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ด้วยดีเสมอมา  ทำให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดียิ่ง

   สำหรับการพิมพ์เกียรติบัตรนั้น   

   สามารถเข้าพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

                                                                         ขอบคุณครับ

@@@@@@@@@@@@@@@@
  ******************
ด่วนที่สุด 2


           ตารางสถานที่การแข่งขัน  อาคารเรียน 
ห้องเรียนที่ใช้สำหรับการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

           สามารถดาวน์โหลดได้ที่  
           https://drive.google.com/open?id=0B-cYrBoqqU7WTU1hS1hoLWYtVU0

*******************
  **************************************
ด่วนที่สุด
          การเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน  
          เวที  4  ลานประดู่  เปลี่ยนเป็น  เวที  4  สนามบาสเกตบอล 
(บริเวณหน้าโรงเรียน)   
           กิจกรรมการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง  
                1.  วันที่ 6 ต.ค. 2560  การแข่งขันเกี่ยวกับดนตรีไทย
                2.  วันที่  7  ต.ค. 2560  การแข่งขัน  Science Show

                ให้ดาวน์โหลดเอกสารการเปลี่ยนแปลงได้ที่  

                https://drive.google.com/open?id=0B-cYrBoqqU7WSlZNQm5BUTRYZnc

**************************************
  รายละเอียดเพิ่มเติม   จากการประชุมคณะกรรมการตัดสิน  วันที่ 23 ก.ย. 2560 
ณ  โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม (ศูนย์แข่งขันที่ 4)


1.   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
     
https://drive.google.com/open?id=0B-cYrBoqqU7WTGtRSmVFaEthRWM
2.   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     https://drive.google.com/open?id=0B-cYrBoqqU7WT0lvQUctWk1wYVU
3.   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
       https://drive.google.com/open?id=0B-cYrBoqqU7WVXRfWl9sSW1KMGs

4.   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
      https://drive.google.com/open?id=0B-cYrBoqqU7WMzVwTFFwVkJDcE0
5.   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระ คอมพิวเตอร์)
      https://drive.google.com/open?id=0B-cYrBoqqU7WRk5PRUZjZnZwX0U
6.   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กิจกรรมอากาศยานบังคับวิทยุ)
      https://drive.google.com/open?id=0B-cYrBoqqU7WWDlLNVBjRGZ1WXM

7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
     การ์ตูนแนนิเมชั่น  และ  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
     https://drive.google.com/open?id=0B-cYrBoqqU7WeEtQSzh4Uml1Szg


ใหม่  เพิ่มเติม

8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    (หลายกิจกรรม ดาวน์โหลดในกูเกิลไดรฟ์  ครับ)
    https://drive.google.com/open?id=0B-cYrBoqqU7WQTItT0hFa3h6Z3M   
เรียน  admin  แต่ละโรงเรียนในสหวิทยาเขตพุทไธสงและสหวิทยาเขตสตึก

            ให้แต่ละโรงเรียนกรอกรายละเอียดของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของโรงเรียนของท่านเอง  แต่ละกิจกรรม ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  ยึดตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่  499/2560 ลงวันที่ 20  กันยายน 2560  โดยศูนย์การจัดการแข่งขันที่ 4 (โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม)  จะเปิดระบบให้แต่ละโรงเรียนลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันถึงวันที่  29  กันยายน  2560  เวลา  24.00  น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.
ปฏิทินกำหนดการจัดการแข่งขัน

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 16
จำนวนทีม 1,115
จำนวนนักเรียน 2,764
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,749
จำนวนกรรมการ 787
ครู+นักเรียน 4,513
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,300
ประกาศผลแล้ว 199/242 (82.23%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 5
สัปดาห์ที่แล้ว 40
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 52
ปีนี้ 63
ทั้งหมด 105,407