แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 141 127 93.38% 7 5.15% 1 0.74% 1 0.74% 136
2 โรงเรียนปทุมราชวงศา 105 86 86.87% 11 11.11% 0 0% 2 2.02% 99
3 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 101 85 86.73% 8 8.16% 2 2.04% 3 3.06% 98
4 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 98 67 75.28% 9 10.11% 8 8.99% 5 5.62% 89
5 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 97 65 70.65% 16 17.39% 6 6.52% 5 5.43% 92
6 โรงเรียนพนาศึกษา 89 61 73.49% 13 15.66% 3 3.61% 6 7.23% 83
7 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 69 53 76.81% 9 13.04% 4 5.8% 3 4.35% 69
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 70 47 73.44% 5 7.81% 5 7.81% 7 10.94% 64
9 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 76 45 69.23% 6 9.23% 7 10.77% 7 10.77% 65
10 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 77 44 65.67% 10 14.93% 5 7.46% 8 11.94% 67
11 โรงเรียนนาวังวิทยา 64 41 68.33% 9 15% 7 11.67% 3 5% 60
12 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 65 40 65.57% 10 16.39% 6 9.84% 5 8.2% 61
13 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 49 32 72.73% 4 9.09% 3 6.82% 5 11.36% 44
14 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 55 28 57.14% 5 10.2% 8 16.33% 8 16.33% 49
15 โรงเรียนลือวิทยาคม 47 25 60.98% 7 17.07% 1 2.44% 8 19.51% 41
16 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 58 23 46.94% 8 16.33% 10 20.41% 8 16.33% 49
17 โรงเรียนเสนางคนิคม 32 21 70% 4 13.33% 5 16.67% 0 0% 30
18 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 31 21 72.41% 4 13.79% 1 3.45% 3 10.34% 29
19 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 32 17 58.62% 4 13.79% 5 17.24% 3 10.34% 29
20 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 35 15 48.39% 5 16.13% 7 22.58% 4 12.9% 31
21 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม 27 12 60% 1 5% 4 20% 3 15% 20
22 โรงเรียนมัธยมแมด 21 11 57.89% 3 15.79% 1 5.26% 4 21.05% 19
23 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 13 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
24 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 28 7 41.18% 2 11.76% 3 17.65% 5 29.41% 17
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ครูธานินทร์ ธานี โทร 084-8330454 และ ครูเฉลิม บูคะธรรม โทร 088-5808810
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]