สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม 27 58 35
2 002 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 98 246 154
3 003 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 31 55 44
4 004 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 97 277 158
5 006 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 32 71 50
6 007 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 55 90 69
7 008 โรงเรียนนาวังวิทยา 64 123 97
8 009 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 35 52 48
9 010 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 76 162 113
10 011 โรงเรียนปทุมราชวงศา 105 265 152
11 012 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 69 125 93
12 013 โรงเรียนพนาศึกษา 89 210 145
13 014 โรงเรียนมัธยมแมด 21 68 27
14 017 โรงเรียนลือวิทยาคม 47 104 75
15 018 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 77 180 122
16 019 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 58 132 91
17 020 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 13 48 23
18 021 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 49 70 61
19 023 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 101 241 151
20 024 โรงเรียนอำนาจเจริญ 141 357 234
21 025 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 65 127 98
22 022 โรงเรียนเสนางคนิคม 32 54 46
23 005 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 28 50 29
24 015 โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม 0 0 0
25 016 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 70 141 104
รวม 1480 3306 2219
5525

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ครูธานินทร์ ธานี โทร 084-8330454 และ ครูเฉลิม บูคะธรรม โทร 088-5808810
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]