งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  กำหนดพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพป.อุดรธานี เขต 4
วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 17:31 น.
  ผลการจับสลากลำดับที่แข่งขันของตัวแทนกลุ่มโรงเรียน (กิจกรรมที่ไม่แข่งพร้อมกัน)
ลำดับที่แข่งขันของโรงเรียนตัวแทนกลุ่ม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4
วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 17:20 น.
  ด่วน เลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ด้วยมีมติประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จากเดิม วันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 เลื่อนเป็น 2-4 ตุลาคม 2560 ส่วนกำหนดอื่น ๆในปฏิทิน คงไว้เช่นเดิม
วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 17:19 น.
  ปฏิทินการจัดงาน สพป.อุดรธานี เขต 4
ปฏิทินการจัดงาน สพป.อุดรธานี เขต 4
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13:27 น.
  ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศกึษา 2560
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13:22 น.
  สพป.อุดรธานี เขต ๔ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ขอให้โรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตามแนวทางตามประกาศฯ และปฏิทินการดำเนินงาน ที่ส่งมาพร้อมนี้ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ แล้วส่งรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนที่ชนะเลิศลำดับที่ ๑ ทุกกิจกรรม เข้าระบบจัดการแข่งขันที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ พร้อมกับแจ้งให้ครูผู้สอนนำนักเรียนไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ตามกำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๖-๘  ตุลาคม ๒๕๖๐  ต่อไป  ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินงาน รวมทั้งเกณฑ์/กิจกรรม ปรากฎอยู่ในเวปไซต์การจัดงานระดับเขต ที่ http://esan67.sillapa.net/sp-udn4/
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13:13 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 165
จำนวนทีม 1,693
จำนวนนักเรียน 4,206
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,802
จำนวนกรรมการ 885
ครู+นักเรียน 7,008
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,893
ประกาศผลแล้ว 239/283 (84.45%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 41
สัปดาห์นี้ 173
สัปดาห์ที่แล้ว 1,188
เดือนนี้ 3
เดือนที่แล้ว 2,594
ปีนี้ 2,615
ทั้งหมด 254,254